Skip to content

Helsesektoren trenger ny digitaliserings- og kontraktstrategi

Arild Haraldsen

Denne artikkelen er publisert på digi.no av Arild Haraldsen: https://www.digi.no/artikler/kommentar-helsesektoren-trenger-ny-digitaliserings-og-kontraktstrategi/515288

Direktoratet for e-helse har laget en utmerket analyse, Samarbeid med næringslivet på e-helseområdet, om hvorfor helsesektoren har lav gjennomføringskraft i utvikling og bruk av nye digitale tjenester. Men Direktoratets anbefalinger står ikke i forhold til hva analysen sier. Det må tas mer radikale grep.

Leverandørene har lav tillit til aktørene i helsesektoren. Dette skyldes ikke minst at næringen opplever at helsesektoren setter rammebetingelsene, samtidig som de opptrer som tjenesteleverandør. Direktoratets anbefaling er tiltak for å rette på dette ved å øke etterspørselen etter e-helse-løsninger, samtidig som en gjør spillereglene mer forutsigbare.

Det er en viktig problemstilling. Men forslagene til forbedringer fremstår som små og kraftløse. Samtidig overses etter min mening hva som er den virkelige utfordringen: Utdatert infrastruktur med høy teknisk gjeld og stor sti-avhengighet, samt ineffektive kontraktstrategier.

Sti-avhengighet innebærer at beslutninger om nye digitale løsninger baseres på – og begrenses av – de premisser som historiske investeringer legger, og som ikke er tilpasset dagens behov. Det omfatter også kontraktstrategier utviklet for gårsdagens problemer, og ikke dagens utfordringer. Begge bidrar, hver for seg og samlet, til å hemme gjennomføringsevnen på e-helsefeltet.  

Les hele artikkelen her: https://www.digi.no/artikler/kommentar-helsesektoren-trenger-ny-digitaliserings-og-kontraktstrategi/515288

Arild Haraldsen var også moderator på sesjonen: Trenger Norge en ny styringsmodell for e-helse? Sesjonen kan sees i Tappin for deltakere på EHiN 2021.

Scroll To Top