Skip to content

Implementasjon av SMART on FHIR gjennom EPJ-løftet

Som den første norske EPJ-leverandøren har Aspit, i tett samarbeid med Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett, nå fått godkjent prosjekt Førerrett.

Bilde hentet fra original artikkel.

«Direktoratet for e-helse anser SMART on FHIR som et av de mest lovende nye rammeverkene for applikasjonsintegrasjon i helseinformasjonsystemer, og anbefaler leverandører og andre aktører å ta i bruk dette rammeverket».

Direktoratet for e-helse

Som et viktig ledd i vår ambisjon om å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen prioriterer Aspit deltagelse som næringslivsrepresentant i standardiseringsutvalget, samt andre utvalg og program som bidrar til å styrke IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren. Vi er blant annet representert i EPJ-løftet der vi i tett samarbeid med Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett nå har fått godkjenning for vår implementasjon av SMART on FHIR gjennom prosjekt Førerrett.

Hva er SMART on FHIR?

SMART er et rammeverk som spesifiserer en oppstartsprotokoll og autorisasjonsprotokoll for tredjepartsapplikasjoner bygget for å kjøre direkte i journalsystemet. FHIR er en standard for å utveksle helsedata elektronisk.

SMART on FHIR tilrettelegger for at eksterne webapplikasjoner kan integreres i våre journalsystemer, med felles pålogging, delt pasientkontekst og dataintegrasjon. Med SMART on FHIR vil brukere av våre journalløsninger kunne ta i bruk applikasjoner fra tredjepartsleverandører som tilbyr ulike verktøy og visualiseringsmodeller, direkte integrert. På denne måten lukkes eventuelle funksjonelle gap som Aspit ikke leverer selv. Brukeren vil beholde en god arbeidsflyt og samlet brukerflate mellom journalsystemet og «SMART appene». SMART on FHIR støtter applikasjoner for både for pasienter og for klinikere, og kan startes frittstående, via en portal eller i journalsystemet.

Denne artikkelen er hentet fra:
https://www.aspit.no/integrasjon-av-smart-on-fhir-gjennom-prosjekt-forerrett

Scroll To Top