Skip to content

Julehilsen EHiN 2020

Året 2020 vil bli en markeringspunkt i menneskets historie. Det er et år som er lett å huske, og det er et år som har satt dype spor i oss.

Da er det selvsagt pandemien som jeg tenker først og fremst på. Den tok verden med storm. Få trodde at det skulle bli så ille da de første meldinger om et virus i Kina i starten av året. Alle har sin egne historie inn i det. For min del var koffertene nesten pakket for en tur til både HIMSS Global Conference i Orlando og South by South West, SXSW, i Austin. Tolv dager reise med fokus på inspirasjon og nettverking rundt helseinnovasjon forsvant. Vi var tidlige ute, men noen dager senere ble begge konferanser med 45 000 og flere hundretusener deltakere avlyst. 

Det virket utrolig, som store katastrofer. Det vi opplevde etter har satt det meste i perspektiv. Hele verden ble stengt ned.

Men ikke helsesektoren, den ble viktigere enn noensinne. Over hele verden har helsepersonell stått i første linje i kampen mot COVID-19, og selv om vi har slutte tå klappe for dem bør vi alle tenke på den enorme innsatsen de har gjort og fortsatt gjør.

For EHiN var det derfor ekstra godt å etablere et tettere samarbeid med Sykepleierforbundet i 2020. Som følge av det gikk det ut et tilbud for deltakelse på den digitale EHiN-konferanse 10. og 11. november. Og EHiN fikk mange nye deltakere på konferansen.

Selve konferansen ble utfordrende. Vi måtte kontinuerlig endre format og rammer, og helt til siste liten var det reelt mulig å ha fysiske deltakere. Men november viste seg å være inngangen til neste pandemibølge. Først ble all fysisk deltakelse avlyst uken før EHiN, så kom det midt under første dagen, nye regler for hvor mange som kunne delta på scenen samtidig. Det ble mye armer og bein, men vi fikk gjennomført EHiN nærmest feilfritt.

Til det kan vi også takke Norges Varemesse og teamet til NoVa Studio, som har gjort en stor innsats og har vært veldig løsningsorientert. Sammen med blant annet konferanseplattformen Tappin og registreringsselskapet Checkin har vi gjort mye læring rundt digitale formater.

Og selvsagt en stor takk til alle over hundre talere moderatorer på EHiN, som måtte tilpasse seg til de nye formatene. I evalueringen svarer over 80 prosent av deltakerne på EHIN 2020 at de er veldig fornøyde med innholdet og ønsker å delta igjen. Og for en digital konferanse er det bare basert på innholdet – så en stor takk for alle som var med i programmet.

Året 2020 ble også gjennombruddsåret for nye digitale løsninger inne helse, som videokonsultasjon, hjemmemonitorering og bruk av posisjonsdata i kampen mot pandemien. E-helse har klatret opp på øverste trinnene av den politiske debatten, ikke minst på grunn av Akson og E-helseloven.

Ser vi 2020 i enda et perspektiv er det starten på et nytt tiår. Perioden 2010-2020 i Norge ble veldig preget av Én innbygger – én journal og noen grunnleggende fellestjenester som E-resept og Kjernejournal, og de første stegene i innføring av velferdsteknologi. Norge har løftet seg, og har gått fra å være et land i bakerste rekke til et land andre ser på. Vi har også fått en helsenæringsmelding og høy aktivitet i det norske startup miljøet.

Det kommende tiåret vil sette betydelig raskere fart på digitaliseringen av helse. Det vil ikke lenger handle om pasientjournaler og velferdsteknologi, men om kunstig intelligens, om digital etikk, om genetikk, om bruk av helsedata, om presisjonsmedisin, om internasjonalisering av helsemarkedet og om nye forskningsmetoder som vil skape nye behandlingsmetoder.

Det er derfor fornuftig å tenke langsiktig. Rapporten Nordic Health 2030 skisserer behovet for et mer forebyggende og bærekraftig system for helse. Vi trenger en tydelig visjon hvordan vi skal ta i bruk fremtidens teknologi.

Og nettopp derfor trenger vi en plattform som EHiN, der man kan diskutere og vise frem teknologi i helse. På den store årskonferansen, som i 2020 var digital, og gjennom nye formater. I 2020 startet EHiN en serie webinarer i samarbeid med Kreftforeningens Vitensenter – for 2021 er det planlagt ca 20 nye. 

Vi ønsker alle en god jul! Ser dere tilbake i det nye året.

Nard Schreurs

Scroll To Top