Skip to content

Julehilsen EHiN 2021

Så var vi her igjen. I en nedstengt verden. 

Lørdag 25. september kl 16:01 publiserte Dagbladet denne saken: Ventetida er over:

Norge har åpnet! Etter mer enn 560 dager med strenge tiltak, usikkerhet, og perioder hvor mye så mørkt ut, kan Norge sprette champagnen. Som byrådsleder Raymond Johansen sa fredagen: «Fy søren, det er over!».

Men vi tok feil alle sammen. Det var ikke over. Langt ifra.

Sett tilbake kan vi si at “EHiN” har vært kjempeheldig. Tidsrommet mellom 25. september og nedstengingen nå i starten av desember har vært nåløyet som den store e-helsekonferansen greide å skvise seg gjennom. Med full deltakelse, 1150 personer besøkte X Meeting Point fysisk. I tillegg hadde vi 1200 digitale deltakere.

Tidspunktet for EHiN er ikke tilfeldig. Da vi i slutten av 2013 diskuterte oppstarten av en nasjonal konferanse for e-helse med Bent Høie og resten av Helse- og omsorgsdepartementet, var det et ønske å legge EHiN til etter statsbudsjettet, men før årsskiftet. Trekk fra julebordsesongen, og de to første ukene i november er igjen. 

I år kunne vi på EHiN hilse velkommen en ny statsråd i HOD. Ingvild Kjerkol har i mange år vært en av APs helsepolitiske talspersoner, og har solid kunnskap om feltet. Hun lover mye fart på e-helsefeltet. Det gjør også den nye statssekretæren Ellen Moen Rønning-Arnesen, som har fått ansvar for e-helse.

Foto: Ard Jongsma / Still Words

Det er litt over én måned siden vi gjennomførte EHiN 2021 – og vi kan nå si at vi var heldige med rammene. 

Men trenger vi en pandemi for å ha helse på øverste trinn av det politiske spillet? Hvorfor fører ikke kreft, diabetes, demens eller hjerteproblemer til samme samfunnsberedskap som COVID-19? 

Transformasjonen av våre helsetjenester, i takt med en ruvende tekno-utvikling, vil sette oss på prøve i likhet med pandemien – kanskje litt mindre synlig, men ikke mindre inngripende. Mens tiåret 2010-2020 ble preget av tenkningen om pasientjournaler og rimelig primitiv “velferdsteknologi”, vil dette tiåret vi er inne i nå endre noen av de grunnleggende rammene med kunstig intelligens, bruk av helsedata, monitoreringsmuligheter vi knapt nok har tenkt på, og stadig større rom til å diagnostisere og behandle hver og en av oss individuelt.

Hvis den nye regjeringen sitter ut sin termin, er vi halvveis i dette tiåret. Det betyr at denne helse- og omsorgsministeren vil ha en enormt viktig rolle for utvikling av det digitale innen helseområdet. Det er mange praktiske og etiske spørsmål som må besvares.

Det er ikke lenger tid til utredninger, pilotprosjekter, og lange løp – vi må handle nå, farten må opp, og vi må passe på at vi holder kontroll over teknologien før den tar kontroll over oss, som vi har sett på andre områder med Google, Facebook og Amazon.

Og pandemitiden har gitt oss mye lærdom om hvordan vi kan jobbe raskere og mer målrettet.

EHiN inviterer, og vil gjøre det om igjen og om igjen, spennende mennesker og organisasjoner for å komme med innspill til statsråden og den politiske ledelsen. For bare når vi kan snakke sammen på tvers, og omforenes om en felles strategi, kan vi lykkes. EHiN er en plattform for å fasilitere slike dialoger. Både på årskonferansen, i våre webinarer og podcaster, og andre arrangementer.

Vi ønsker dere alle en god jul og håper at vi sees igjen på nyåret med færre restriksjoner.

EHiN-teamet

Elisabeth, Cora, Christian og Nard

Scroll To Top