Skip to content

Kjerkol åpnet fremtidens operasjonsrom

– Stor dag i Trondheim i dag! En ære å få åpne fremtidens operasjonssal som er et samarbeid mellom St. Olavs og NTNU! Gratulerer! skriver helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på sin facebook-side.

Artikkel: Redaksjonen, EHiN
29. august, 2023


I går var helseministeren tilstede da Fremtidens Operasjonsrom (FOR) ble åpnet i Trondheim. Fremtidens operasjonsrom er en forsknings- og utviklingsarena der operasjonsrommene er bygd for å utvikle, teste og ta i bruk ny teknologi og nye behandlingsmetoder, skriver NTNU, og videre; at det viktigste formålet med prosjektet er forskning for å sikre bedre og tryggere pasientbehandling, mer effektiv logistikk og tilpasset arkitektur knyttet til bygging av operasjonsrom i nytt sykehus.

Hensikten er å øke omfang og kvalitet i klinisk og teknologisk forskning samt innovasjon, skriver St. Olavs hospital, og at FOR er tilrettelagt for og gjenspeiler et tett samarbeid mellom klinikere, teknologer, forskere og industri.

Fokus på infeksjonsforebygging

I en artikkel av NTNU står det at operasjonslaben blant annet skal brukes til å forske på hvordan risikoen for infeksjoner kan reduseres gjennom prosjektet POSI-red, og at laboratoriet som benyttes i prosjektet er designet som et operasjonsrom, med teknologi og utstyr som gjør det mulig å synliggjøre ventilasjonsstrømmer og partikler i luften samt stereokameraer som registrerer bevegelsesmønsteret til helsepersonellet.

Godt samarbeid

– I dette prosjektet er det mange gode hoder som har funnet sammen ved NTNU, St. Olavs hospital og Norconsult. Det gode samarbeidet er en styrke vi skal fortsette å bygge videre på. Fordi samarbeid gir resultater. Det er også på sin plass å rette en stor takk til Forskningsrådet og Norconsult som har finansiert laben, sier rektor Anne Borg ved NTNU.

– Bildestyrt operasjon med nye digitale verktøy, og forskning på nye metoder i kirurgi er viktig for å få en best mulig helsetjeneste i fremtiden, avslutter og applauderer helseministeren i sitt innlegg.

Scroll To Top