Skip to content

Kreft som et samfunnsoppdrag

I en tid hvor kreft fortsetter å være et av de mest utfordrende helseproblemene globalt, med prognoser som viser en økning bare i Norge på 10.000 mennesker som vil bli rammet hvert år de kommende ti årene, har både Norge og EU tatt drastiske skritt for å bekjempe sykdommen.

Kommentar: Iselin Holmedal Marstrander, forretningsutvikler politikk og samfunn i EHiN

14. september, 2023


Hvorfor EHiN setter fokus på vår felles kamp

Fra nasjonale strategier til ambisiøse europeiske oppdrag er målet klart: å forbedre livskvaliteten for de som rammes av kreft gjennom økt forståelse, forebygging, tidlig diagnostisering, bedre behandling og persontilpasset medisin.

I Norge har den nasjonale strategien for kreft, kjent som “Leve med kreft” spilt en avgjørende rolle i å forme tilnærmingen til kreftomsorgen de siste årene. Strategien fokuserer på viktige områder som forebygging, tidlig diagnostisering, bedre behandling og livskvalitet for pasientene. Den oppdaterte strategien som ventes i 2024 gir muligheter til å bygge videre på disse innsatsområdene og utvide horisonten for kreftomsorg i Norge.

På europeisk nivå har EUs Cancer Mission tatt mål av seg til å gi en bedre fremtid for de drøyt tre millioner europeere som hvert år rammes av kreft (ca. 38 000 av dem i Norge). Dette er en del av EUs bredere innsats kjent som «Europe´s Beating Cancer Plan», som tar sikte på å forebygge, diagnostisere og behandle kreft mer effektivt. Fire milliarder euro skal investeres i dette initiativet for å drive frem forskning og innovasjon, samtidig som det styrker lovverk og politikk for kreftomsorg. 

Hvorfor har kreft blitt et sentralt mål for både nasjonale og europeiske initiativer? Svaret er enkelt: kreft berører alle, uavhengig av alder, kjønn eller sosial status, og representerer en global byrde for pasienter, familier og samfunn. I dag forekommer 25% av alle verdens krefttilfeller i Europa, og dette tallet forventes å øke betydelig innen 2035. Med dette som bakteppe er kampen mot kreft nøkkelen til EUs helseunion, og et viktig skritt for å sikre lik tilgang til kvalitetsbehandling på tvers av land og regioner. 

Hvordan møter vi utfordringen med økningen av krefttilfeller? Svaret er et intensivt samarbeid med teknologer, IT-eksperter, og et samarbeid mellom private aktører i næringslivet og offentlige beslutningstakere. Vi befinner oss i en tech-revolusjon hvor kunstig intelligens (AI) og avansert teknologi kan levere svar på gåter vi tidligere har strevet med, eller som har vært preget av tidkrevende prosesser. Teknologi har i så måte et potensial til å bidra med å forandre måten vi forstår, diagnostiserer og behandler kreft på. 

IT-sektoren spiller en viktig rolle i forskning, analyse og deling av data som kan være avgjørende i kampen mot kreft. I en tid hvor data er “gullstandarden”, kan teknologiselskaper tilby sin ekspertise for å håndtere store datasett, oppdage mønstre og levere innsikt som kan akselerere kreftforskning. Samarbeidet mellom helsepersonell, forskere og teknologer kan føre til revolusjonerende fremskritt innen persontilpasset medisin. 

E-helse spiller en avgjørende rolle i å forbedre diagnostikk, behandlingsopplegg og oppfølging, samtidig som det gir pasienter verktøy for å håndtere kreftreisen. 

Helsepersonellkommisjonens rapport understreker hvorfor kreft er et nøkkelområde som må fokuseres på nå. Den økende graden av spesialisering i kreftomsorg, og veksten av persontilpasset medisin krever nøye planlegging for å sikre at pasienter i hele landet har tilgang til best mulig behandling. Dette innebærer blant annet å finne balansen mellom spesialiserte sentre og regionale helseinstitusjoner, samt å investere i nødvendig infrastruktur og kompetanse. 

Nukleærmedisin spiller også en betydelig rolle i fremtidens kreftomsorg. Metoder som PET og SPECT gir muligheten til å spore kreftceller på en unik måte, og dette kan hjelpe med å planlegge behandlingen mer nøyaktig. For å integrere nukleærmedisin i persontilpasset medisin, er det behov for investeringer i utstyr og kompetanse på tvers av landet. 

Kampen mot kreft et komplekst og tverrfaglig arbeid som involverer næringslivet, nasjonale strategier, europeiske initiativer som EU Mission Cancer, engasjement fra organisasjoner som Kreftforeningen, Oslo Cancer Cluster og Norwegian Smart Care Cluster samt rapporter som blant annet Helsepersonellkommisjonens analyse. Det er en felles innsats for å forstå, forebygge, diagnostisere og behandle kreft mer effektivt, samtidig som vi gir pasienter og pårørende den støtten de trenger. Ved å kombinere ressurser og kunnskap kan vi håpe på en fremtid hvor kreft ikke lenger er en fryktet diagnose, men en tilstand som kan overvinnes gjennom vitenskap, kunnskap, teknologi og samarbeid. 

Med dette ønsker vi å løfte kreft som et av våre områder i programmet til EHiN-konferansen, og du finner oss på X Meeting Point 7.-8. november 2023. 

Scroll To Top