Skip to content

Kreftforeningen og EHiN med webinar-samarbeid

Et nytt samarbeid skal sette fokus på helsedata, forskning, kreft og digitalisering.

Denne uka, den 14. oktober, har Kreftforeningen og EHiN inngått en avtale om felles webinarer fra Kreftforeningens Vitensenter. Avtalen innebærer 32 webinarer over de neste to årene. Avtalen ble signert av Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen, og Nard Schreurs, leder for EHiN.

Bilder: ingvill Moe, Kreftforeningen

Webinarene tas opp og produseres i Kreftforeningens Vitensenter. Kreftforeningens Vitensenter er en arena for å spre kunnskap om kreft kreftforskning og helse 

Samarbeidet med EHiN handler om å videreutvikle Kreftforeningens ambisjoner og tiltak innenfor e-helse, teknologi og innovasjon gjennom fysiske og digitale arrangementer i Vitensenteret, sier Ingrid Stenstadvold Ross.

Kreftforeningen ser på samarbeidet med EHiN som et uventet partnerskap der partene har ulike roller, men jobber for samme mål. 

Digitaliseringen i helse ligger 15 år tilbake fra digitalisering i andre sektorer. Vi har alt å vinne på å dele kunnskap og å skape felles arenaer for å gi  pasientene rask tilgang til ny teknologi, sikre at helsedata tas i bruk på en sikker måte og å skape gode debatter om etikk, fremdrift og muligheter.  

EHiN, E-Helse i Norge, har vokst frem til Norges største møteplass for digitalisering av helse. I fjor november samlet EHiN 1700 deltakere, 150 foredragsholdere og 70 utstillere over to dager I Oslo Spektrum.

Allerede før pandemien startet har vi gått rundt med ideen å utvide konseptet EHiN fra en årlig stor konferanse til en mer kontinuerlig dialog om hvordan vi skal benytte oss av ny teknologi i helseprosesser. At Vitensenteret kom med et forslag å sette i gang med en serie webinarer var derfor midt i blinken for oss, sier Nard Schreurs, leder for EHiN.

EHiN har som mål å bygge Norge som en ledende e-helsenasjon på tvers av offentlig og privat sektor.

Vi deler og diskuterer temaer som pasient/innbyggerperspektivet, bruk av helsedata, diagnose og behandlingsforløp, forskning og bruk av store it-plattformer, hjemmeoppfølging og norsk helsepolitikk, og vi ønsker begge å få mer oppmerksomhet rundt det, sier Schreurs.

Årets EHiN blir gjennomført stort sett digital. Mer om konferansen, som går 10. og 11. november, finner du på ehin.no/2020.

Selve webinarserien er allerede godt i gang, med fire gjennomførte temaer. Neste webinar er 29. oktober og tar utgangspunkt i en  felles, nordisk modell som legger mer vekt på forebygging. På ca halvparten av webinarene er Kreftforeningen aktivt med som innholdsleverandør.

Her er de tidligere webinarene, alle ligger tilgjengelig (gratis) på ehin.no/2020/ehinwebinar:

Scroll To Top