Skip to content

Legevaktkø i sanntid kan bedre pasientopplevelse

Talentprisvinnere av DOGA-merket nykommer: Hanna Hernæs, Ida Emilie Herfoss og Michelle Osnes

Artikkel: Cora Schreurs, kommunikasjonsrådgiver i EHiN

3. mars, 2023


En løsning som gir pasienter og pårørende tilgang til legevaktkøen i sanntid ble belønnet med DOGA-merket nykommer.

Prosjektet Digivent er en digital løsning for informasjonsdeling. Systemet består av tre deler med samme kjerne: en app, en infoskjerm og en SMS-tjeneste. Ved å få opp beregnet ventetid, kan pasienten selv bestemme hvor hun vil vente. SMS-tjenesten sender ut varsling når det nærmer seg din tur, skriver Dagens Medisin.

Appen gir også mulighet for å informere om akutt-pasienter som nylig har ankommet, sånn at det skal være lettere å akseptere at ting tar tid.

Bak Digivent står interaksjonsdesign-studentene Hanna Hernæs, Michelle Osnes og Ida Emilie Herfoss som talentprisvinnere av årets DOGA-utmerkelse. I den forbindelse tok EHiN kontakt med vinnerne for å høre om prosessen og veien videre.

– Hva motiverte dere til å utvikle Digivent? Hvilke erfaringer hadde dere med legevaktbesøk?

Vi ble presentert en potensiell bacheloroppgave fra Institutt for Helsevitenskap. Det var en åpen oppgave som omhandlet venteopplevelsen hos legevakt og hvordan dette kunne gjøres bedre for brukere/pasienter. Dette var et prosjekt som skapte et brennende engasjement i gruppen med sin samfunnsnytte. Det var potensialet for å kunne utgjøre en forskjell for andre som engasjerte, for vi har vel alle sittet på et helserelatert venterom og lurt på når det er vår tur. Selv har vi opplevd denne situasjonen som veldig uoversiktlig og frustrerende, og tanken på å finne en løsning på problemet gav stor motivasjon, skriver studentene.

– Hvordan var prosessen frem mot resultatet?

Konseptet Digivent kom vi frem til ved bruk av designmetodikk. Gjennom blant annet workshops, intervjuer, og observasjoner fikk vi god innsikt i problemer og behov, og utforsket hvordan dette kunne løses på en måte som skapte mest mulig verdi for brukerne.

– Hva var viktig med “design” for en løsning til helsesektoren?

‘Design thinking’ som metodologi/overordnet rammeverk og den iterative prosessen var avgjørende for å forstå brukerne på en god måte, utfordre forutsetningene, definere problemer, og komme frem til et innovativt konsept. Noe som blir sterkt vektlagt i design thinking og tjenestedesign er å involvere brukere, være empatiske, og ta seg tid til å lytte og være nysgjerrige. Ved å involvere brukere gjennom hele prosessen er de med å forme resultatet, og vi ville sørge for at deres stemme og behov fikk komme frem i løsningen.

Design bidrar også til å skape en brukervennlig og intuitiv løsning som kan øke effektiviteten i helsevesenet, samtidig som det kan redusere faren for feil og misforståelser. Samtidig kan mer effektive og selvgående løsninger redusere kostnader. Design kan også føre til nye og innovative løsninger som kan forbedre helsevesenet ved å tenke utenfor boksen. Ved prototyping og brukertesting som er en viktig del av design, kan man diskutere ting underveis, og unngå å innføre ting før det er sikkert at det virker og vil skape faktisk verdi.

– Hva betyr det å vinne DOGA-merket nykommer?

Det å vinne DOGA-merket viser jo at andre har sett viktigheten av prosjektet vårt, noe som er veldig gøy. Det viser også at mange har kjent på den følelsen man har når man sitter på legevakt uten å vite hva som skjer. DOGA-juryen er også en gjeng med svært erfarne og flinke designere, og vi er stolte og ydmyke over at de også har sett samfunnsnytten vi så når vi jobbet med prosjektet.

– Hva er deres neste steg videre?

«Digivent» er ikke et ferdig produkt, det er derimot en prototype som er utviklet for å kunne visualisere og teste den tiltenkte løsningen. Prototypen danner et grunnlag for videre arbeid, men det vil være nødvendig med flere iterasjoner i et større samarbeid med andre instanser. Vi er svært interessert i å få til et pilotprosjekt med utvalgte kommuner, dette kunne vært passende for å teste gjennomførbarhet, funksjonalitet og brukertilfredshet. Vår oppdragsgiver har vært i dialog med Norsk helsenett som har vist interesse og vi venter på å få presentere prosjektet.

Skrevet av Cora Schreurs

Meld deg på EHiNs nyhetsbrev for å få ferske oppdateringer rett i innboksen:

Scroll To Top