Skip to content

– Mye er funnet opp og finnes allerede, men tas ikke i bruk

Oslo 25.05.20. Mina Gerhardsen er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Foto: John Trygve Tollefsen / Nasjonalforeningen for folkehelsen

– Vi er i et viktig valgår, og det skal velges en ny helseminister. Hva ønsker du at den nye regjeringen skal gjøre eller legge fokus på for utviklingen av e-helse?

Vi må bli mye bedre på å ta i bruk de mulighetene teknologien gir oss for å skape bedre helse og bedre tjenester. Mye er funnet opp og finnes allerede, men tas ikke i bruk. Her er vi utålmodige og vi vil møte en ny regjering med store forventninger om økt framdrift her.

Mina Gerhardsen

– Hvordan ser du for deg at debatten om digitalisering av helse utvikler seg fremover

Vi har snakket mye om det personlige og det spesialiserte. Det er selvsagt viktig, men jeg håper vi også får mer oppmerksomhet om mulighetene digitalisering kan gi for å bli bedre på forebygging og styrking av folkehelsen. Her er det mye ugjort.  

Mina Gerhardsen

–  Hvordan mener du EHiN kan bidra til å drive e-helse fremover?

EHiN er viktig som arena, både for kunnskap og diskusjon, så det å vise fram mulighetene, se til andre som går foran, finne fagstemmene som kan peke retning og utfordre beslutningstagerne vil være viktige bidrag. 

Mina Gerhardsen

Sjekk også ut webinaret med blant andre Mina Gerhardsen:

Scroll To Top