Skip to content

– Norge trenger bedre digital infrastruktur

For at Norge skal beholde sin plass som ledende aktør innen helsetjenester og helseforskning er digital infrastruktur en av de viktigste faktorene. 

Ingvild Araldsen Blom | Odd Inge Hellesylt

Innlegg: Cora Schreurs, kommunikasjonsrådgiver i EHiN

15. mars, 2023


Ingvild Araldsen Blom og Odd Inge Hellesylt kommenterer i Dagens Medisin og fremhever hvordan den digitale infrastrukturen vil spille en avgjørende rolle i utviklingen av fremtidens helsetjenester.
I mediebildet har vi sett saker som vi helst skulle vært foruten. Skrøpelige eldre får ikke sykehjemsplass, fastlegeordningen er presset, budsjetter må kuttes og vi mangler arbeidskraft, skriver Araldsen Blom og Hellesylt.

For at Norge skal beholde sin plass som ledende aktør innen helsetjenester og helseforskning fremheves det flere områder der helsetjenestene må utvikles videre for å møte fremtidens utfordringer. I den forbindelse vektlegger Araldsen Blom og Hellesylt fire viktige fokusområder; samhandling, innovasjon, forebygging og tidlig intervensjon, samt digital infrastruktur.

Les mer her: https://www.dagensmedisin.no/digital-infrastruktur-vil-forme-fremtidens-helsetjenester/554610

Scroll To Top