Skip to content

Politisk debatt på Arendalsuka 

Det var klart for politisk debatt tirsdag morgen klokken åtte, da politiske representanter møtte i EHiNs lokaler på Arendalsuka. Med tittelen “Kommer “eldrebølgen” til å ta knekken på velferdsstaten?” sto blant annet frivillighetens rolle i en fremtidig helsetjeneste og betydningen av kompetanse i møte med en mer digitalisert helsetjeneste, som sentrale tema.

Fra venstre: Stian Omdalsmoen (FrP), Erlend Svardal Bøe (H), Nard Schreurs (EHiN), Ellen Rønning-Arnesen (AP), Alfred Bjørlo (V), Hans Inge Myrvold (SP), Kai Øivind Brenden (NSF), Iselin Holmedal Marstrander (EHiN).

Artikkel: Sunniva Balstad, Skribent og kompetanseansvarlig i EHiN

16. august, 2023


Sosial mobilisering og samhandling

På spørsmål om hvordan vi skal gjøre “mer med mindre” svarte statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning-Arnesen (AP), at frivillighet og sosial mobilisering er viktig. Hun understreket at vi må skape en mer forutsigbar hverdag for pårørende, med bedre kommunikasjon med kommunen, tverrfaglighet mellom privatpersoner og sykepleiere, og at vi trenger personellbesparende teknologi. Aktivering av nye grupper i samfunnet, hvor blant annet unge hjelper eldre, er en annen måte å tenke sosial mobilisering på, sa statssekretæren.

Stortingsrepresentant Hans Inge Myrvold (SP) oppfordret å stimulere til frivillighet ved å vri på økonomiske intensiver. Han etterlyste videre mer innsatsstyrke inn mot samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten, noe han påpekte som sårt etterlengtet fra kommunene. 

Applaus fra publikum

Nestleder i NSF, Kai Øivind Brenden, vektla i sin tale betydningen av teknologi, men krevde at myndighetene kommer på banen og at sykepleietjenesten må involveres i beslutninger omkring utviklingen av teknologiske løsninger. Han poengterte videre viktigheten av kompetanse på brukersiden, og at vi bygger økosystemer og kobler tjenester sammen. 

“Vi kommer ikke utenom at kommuneøkonomien må styrkes”, sa nestlederen videre, og fremhevet vi må se på virkemiddelbruken, og finne gode løsninger for helsetjenesten som å etablere tverrfaglige team hvor frivillige og pårørende er en del av teamet, og satse på mer, i motsetning til mindre, kompetanse. “En helsetjeneste uten sykepleiere, det tror jeg ingen vil ha”, konstansterte nestlederen til applaus fra publikum.

Kompetanseløft

Alfred Bjørlo (V), helsepolitisk talsperson, fremhevet at pårørende er en del av svaret, men at løsningen er gode offentlige tilbud og kompetent personell. Bjørlo presiserte at vi må legge til rette for og passe på de frivillige i større grad. Videre understreket han betydningen av kompetanse lokalt, at vi må bygge større fagmiljøer, satse på kompetanseløft med flere videreutdanninger, og jobbe systematisk med kompetanseheving. 

I spørsmål omkring helsedata og personvern sa Bjørlo at Venstre er et teknologisk optimistisk parti, men vektla videre viktigheten av å sette rammer for personvern, og satse mer på standardisering. “

Involvere pårørende

Stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen, Erlend Svardal Bøe (H), trakk frem innovasjon, selvhjulpne eldre, kartlegging av ressurser hos pårørende, -og å involvere dem i større grad, som viktige forutsetninger for fremtiden. Han påpekte videre utfordringen ved at mange kommuner ikke har en pårørendestrategi, og uttrykte bekymring rundt at frivilligheten etter pandemien har gått ned, og belyste behovet for å revidere strategi for pårørende – med bedre vilkår. 

Vanskelig for små kommuner

Stian Omdalsmoen, kommunestyremedlem og ordførerkandidat i Froland kommune (FrP), viste til forskjeller mellom store og små kommuner, og presiserte at Froland kommune ikke har en pårørendestrategi. Han tok videre til orde for at staten må finansiere helse- og omsorgstjenestene slik at det blir likt mellom kommunene. Han vektla teknologi som en del av løsningen på utfordringene i helsetjenesten, slik at de i tjenesten kan fokusere på mellommenneskelige forhold. Han påpekte videre at forventninger omkring fremtiden i velferdsstaten må nedjusteres: “Unge kan ikke forvente samme velferdsnivå som tidligere”, avsluttet han.

Debatten ble ledet av Nard Schreurs (EHiN) og Iselin Holmedal Marstrander (EHiN). Se også EHiNs debatter fra Arendalsuka 2023 om innovative løsninger som kan gi et enklere liv for eldre, og innovasjon mot sosial ulikhet og ensomhet. Flere debatter finner du på https://ehin.no/arendalsuka-2023/

Scroll To Top