Skip to content

Regjeringen lanserer veikart for helsenæringen

For å nå helsepolitiske mål må næringslivet være en del av løsningen, er hovedbudskapet i meldingen som i går ble offentliggjort av regjeringen. 

Artikkel: Redaksjonen, EHiN
24. august, 2023


– Norge skal være et attraktivt land for næringsvirksomhet, inkludert helsenæringen. En lønnsom privat sektor i godt samspill med det offentlige er grunnlaget for økt verdiskaping og en sterk og bærekraftig velferdsstat. Næringslivet har en viktig rolle for å nå våre helsepolitiske mål knyttet til forebygging, behandling og omsorg, skriver nestleder i Arbeiderpartiet Jan Christian Vestre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding på regjeringens sider.

– Dette er veldig positivt, og noe mange har jobbet for i mange år. Det vil gi støtte til de gode innovasjonsmiljøene vi har i Norge. Det kan også være med å skape tryggere rammer for investorer som vurderer å sette av penger i helseinnovasjon, sier Nard Schreurs, daglig leder i EHiN.

Veikartet, som er en oppfølging av stortingsmeldingen som kom i 2019, fikk den gang stor oppslutning i Stortinget. Veikartet er innrettet mot den delen av næringslivet som utvikler legemidler, medisinsk utstyr og digitale verktøy som gir fagfolkene en større verktøykasse og som bidrar til økt lønnsomhet og verdiskaping i helsenæringen.

– Vi har hatt tett dialog med helsenæringsaktørene. Høsten 2022 hadde vi et dialogmøte med aktører fra næringslivet og helse- og omsorgssektoren. Regjeringen har på bakgrunn av dette identifisert flere temaer som er særskilt relevante for at helsenæringen skal lykkes i sine satsinger, som belyses i veikartet, står det videre.

Regjeringens innsatsområder er som følger:

 1. Test og pilotering
 2. Kliniske studier
 3. Klynger
 4. Helseteknologi og persontilpasset medisin
 5. Tilgang til og bruk av data
 6. Produksjon av legemidler
 7. Forskning, utdanning, innovasjon og kommersialisering
 8. Internasjonalt forsknings- og innovasjonsarbeid
 9. Immaterielle verdier og rettigheter
 10. Kapital
 11. Offentlige anskaffelser
 12. Eksport

– Veikartet skal stake ut best mulig kurs fremover, og bidra til en «ny giv» for helsenæringen, er meldingen fra regjeringen.

Les hele veikartet her.

Scroll To Top