Skip to content

Rekordmange søkere

200 søknader kom inn til studieretning innen digitalisering og innovasjon i helse, Universitetet i Sørøst-Norge. Interessen for teknologi i helse er økende, sier professor Monika Knudsen Gullslett.

Dette er årets kull som deltok på undervisning tirsdag, hvor de fikk et teknologiperspektiv på helse.

Artikkel: Sunniva Balstad, Skribent og kompetanseansvarlig i EHiN

6. september, 2023


Stor interesse

På campus Drammen tirsdag morgen snakket daglig leder i EHiN, Nard Schreurs, til en fullsatt forelesningssal om digitalisering i helse, samhandling, helsedata, kunstig intelligens, velferdsteknologi og demografiske utfordringer.

– Interessen for teknologi i helse er veldig økende, sier professor ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Monika Knudsen Gullslett.

– Vi startet opp dette emnet i 2013 med syv studenter. Deretter utviklet vi det til en master som nå heter Digitalisering og innovasjon i helse, som startet i 2018 med 15 studenter totalt, og nå har vi 55 som startet i høst.

På spørsmål om hva årsaken til den økende interessen kan være, svarer Gullslett at det nok henger sammen med utviklingen i samfunnet. Professoren fremhever videre at Universitetet i Sørøst-Norge prøver å ligge foran på sentral og viktig kunnskap innen feltet, og fremhever i den forbindelse Senter for helse og teknologi, et nært samarbeid med Direktoratet for e-helse, gode forskere i front, og at det jobbes med prosjekter internt. Hun vektlegger videre betydningen av tverrfaglighet mellom ulike helseaktører, som hun sier vil bli viktig i fremtiden.

– Det er et kjempebehov for ny kompetanse i skjæringsfeltet mellom teknologi og helse, og vi jobber hele tiden med å få et tverrfaglig innsteg til feltet. Studentene har også tverrfaglig kompetanse, men vi ønsker flere med IT bakgrunn, sier Gullslett og fremhever hvordan USN benytter studentaktive metoder som gir innsikt i hverandres felt og arbeidshverdager. Dette tror hun har stor verdi for faget.

Ønsker mer kompetanse

Fra venstre: Tonje Von Krogh og Marta Rasmussen.

Tilbakemeldingene fra studentene er at det er behov for kompetanse om digitalisering og innovasjon i helsetjenestene. De opplever studieretningen som relevant, og interesserer seg for tematikken.

Tonje Von Krogh, sykepleier ved Sykehuset Innlandet, sier hun synes det er spennende med kunstig intelligens og helsedata, men mener det er behov for mer digital kompetanse i i helsetjenestene, hvor ikke alle klarer å se potensialet digitalisering har.

Lloyd M. Kangu, farmasøyt ved Lovisenberg Sykehusapotek, sier han er opptatt av hvordan man kan løse utfordringer i helsevesenet i årene som kommer, og at det er et stort behov for kompetanse. Han trekker frem at det er viktig med dialog mellom helsepersonell og utviklere og tjenestedesignere for å lage gode digitale løsninger.

Fra venstre: Lloyd M. Kangu og Worede Hailemaria.

Worede Hailemariam, sykepleier i Oslo kommune, sier at de i kommunen jobber med digitalt tilsyn og digitale systemer, og at han derfor er interessert i å lære mer om velferdsteknologi.

Marta Rasmussen, sykepleier ved akuttpsykiatrisk avdeling, Blakstad, mener studiet åpner for muligheten til å være kreativ, og at de som går på studiet har et ønske om å finne gode løsninger for fremtiden.

Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester er en av studieretningene i master i klinisk helsearbeid, og et tverrfaglig studium som skal bidra til å møte behovet for kunnskap, ferdigheter og kompetansen som trengs for å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten, står det på USN sine nettsider. Les mer om studiet her.

Scroll To Top