Skip to content

“Samebølgen”

Når Sylvi Listhaug arresterer Stortinget for bruk av ordet “eldrebølgen”, skal vi heie på henne.

Kommentar: Nard Schreurs, daglig leder i EHiN

Dato: 12. oktober, 2023

Denne kommentaren er oppdatert etter innspill fra Helse- og omsorgsdepartementet om at sitatet som Aftenpostens kommentator brukte fra statsråden Ingvild Kjerkol, og som var kopiert inn her, ikke var riktig.


En liten debatt i Stortingets spørretime i går ga anledning til en kommentar i Aftenposten om hvordan den endrede demografien skal adresseres. Flere politikere brukte ordet “eldrebølgen” i sine taler. FrPs Sylvi Listhaug tok ordet, og sa:

  • Jeg vil si at jeg synes vi skal slutte å snakke om denne “eldrebølgen”.

For Aftenpostens kommentator Kjetil B. Alstadheim var det i dagens avis grunn til å stille Listhaug til veggs, under tittelen “Woke for eldre”. Han mener at Listhaug, som har uttalt seg ved mange anledninger mot krenkelseskulturen som hun mener “woke” bevegelsen fronter, nå selv ønsker å ekskludere eller kansellere et ord som kan oppfattes negativt for en del av befolkningen.

Det er mange grunner til å gi Listhaug rett her. For det første er det noe feil med den tekniske delen av metaforen. En bølge er noe som skyller inn utenfra. Sånn sett er det teknisk mer presis å snakke om en “innvandrerbølge” – et ord alle forstår at vi heldigvis ikke bruker når vi henviser til nye landsmenn. 

En “bølge” har en ganske negativ konnotasjon (bibetydning eller sekundær betydning) når man bruker det om mennesker. Aftenposten hadde neppe brukt ordet “samebølge” om demonstrantene som inntar Oslos hovedgater og parlament. Alle skjønner umiddelbart at det er en svært nedlatende måte å snakke om Fosen-aktivistene på. Det er derfor litt ubegripelig at avisen tillater seg på sine egne kommentarsider å forsvare bruk av ordet “eldrebølgen” uten noe annet begrunnelse at Listhaug har vært mot woke. Og i tillegg – Listhaug reagerer ikke bare på selve ordet, men at dette brukes av landets fremste politikere i landets demokratiske storstue, Stortinget.

Jeg synes det er unødvendig og uheldig å bruke ordet eldrebølgen. Det har jeg sagt mange ganger, til mange, gjennom mange år. Nå har jeg bare en beskjeden stemme i Norges helsedebatter, men jeg håper at flere og flere tar med seg dette.

Altså, at vi stadig blir eldre er noe som er veldig positivt. Det er ikke noe som “skyller innover” utenfra. Det er faktisk våre foreldre, naboer, venner, onkler og tanter, ja kanskje oss selv, det gjelder, og noe som kommer innenfra. Det er mennesker av kjøtt og blod, og mange av dem har jobbet 30-40 år eller lengre, og har vært med å bygge det Norge vi har nå. Om de i tillegg har fulgt helserådene og sluttet med røyking, beveget seg, spist sunn mat og har hatt et balansert liv, ja, da øker sjansen for en høyere levealder betraktelig, og med det følger større sjanse for demens, kreft, diabetes, skrøpelighet, slitasje, og en lang rekke andre diagnoser.

Ordet “eldrebølge” er kaldt og kynisk, direkte tatt fra statistikkene der en bølgelignende grafikk synliggjør en demografisk endring i befolkningen – og det handler like mye om færre unge som om flere eldre. Sånn sett kunne man like godt snakke om “babymanko” eller “pubergapet”, som på sikt vil lede til “det svarte ungvoksen-hullet”.

 Sylvi Listhaug har rett – vi må slutte å bruke ordet eldrebølgen. Og vi skal heie på henne når hun står for det og tar dette opp med statsråden. Det har ingenting med “woke” å gjøre. Det handler om respekt for eldre mennesker som har vært våre lærere, våre leger og sykepleiere, våre soldater og våre bønder.

Eldrebølgen, og det engelske uttrykket “silver tsunami”, har en negativ tilnærming til en utvikling som er positiv og gledelig. Det gir i tillegg eldre raskt en følelse av at de er en belastning for samfunnet, og ikke ressurser med erfaring, varme hender og kloke hoder. Når vi kommuniserer har vi som målsetting å formidle en tanke, idé eller oppfatning av noe. Da er det avgjørende hvilke ord vi velger å bruke.

Aftenpostens kommentator bommer fullstendig – enda verre blir det når han foreslår alternativer for eldrebølgen som “Gamlisgøy” og “Rullatorrace”. Det er mange gode alternative begreper brukt i landets kommuner og helseinstitusjoner.

Det norske språket har alternativer som den “demografiske utviklingen” eller “demografiske endringen”. Og så kan man snakke om “demografiske utfordringer” eller “problemer med endret demografi” når man ønsker å sette det i et samfunnsperspektiv. Pensjonistforbundet bruker en “varslet demografisk utvikling”, og organisasjonen Livsglede for eldre bruker “demografisk endring”.

På nederlandsk snakker man om “vergrijzing”, som direkte oversatt er “forgråing” av befolkningen. Det er et nøytralt begrep, som skisserer en utvikling. Det begrepet brukes ikke i Norge, unntatt når man snakker om fargebruk i byer. Men kanskje det er et godt begrep vi kan innføre som et nøytralt alternativ til den endrede demografien?

Scroll To Top