Skip to content

Sykepleiere trenger en stemme

Lill Sverresdatter Larsen ble i november 2019 valgt som leder for Norsk Sykepleierforbund. NSF har over 115 000 medlemmer og er et mektig fagforbund. I forbindelse med at det i år er “Sykepleierens år” og at NSF har tatt kontakt for å lage et samarbeid, har vi stilt noen spørsmål angående sykepleiere og teknologien rundt det.

Kan du fortelle litt om hvem du er og hva NSF gjør?

Jeg er leder for Norsk Sykepleierforbund, Norges 4. største fagforbund og representerer over 120 000 sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Vi jobber med faglige og politiske spørsmål som har betydning for medlemmene. 

Mener du/NSF at sykepleiere i Norge er godt nok representerte når den den digitale transformasjonen diskuteres og fremtidsplanene legges?

Vi er godt representert i ulike referansegrupper, arbeidsgrupper og så videre, men vi sitter ikke i besluttende fora slik som den nasjonale styringsstrukturen for e-helse i Norge. Dermed kommer ikke det sykepleiefaglige perspektivet frem i beslutningene. Dette burde bekymre myndighetene ettersom de ikke får med den største sluttbrukergruppen i helsesektoren. 

Digital teknologi innføres både på sykehus og i kommuner. Der er det mange sykepleiere som må jobbe med de digitale løsningene. Er det nok kompetanse på dette feltet?

Det er alltid en utfordring at det ikke settes av nok tid og ressurser til opplæring når man tar i bruk ny teknologi, derfor ser vi altfor ofte det ikke tas ut de forventede effekter av store investeringer. 

Et annet aspekt er pasientenes kompetanse til å kunne ta i bruk nye tjenester, og her har sykepleierne en viktig rolle når det kommer til å hjelpe pasienter.  Det forutsetter at de har kompetanse selv. 

Synes du at sykepleiere er godt posisjonerte for å ha en ledende rolle i den digitale transformasjonen?

Ja.  Sykepleierne dekker en døgnkontinuerlig tjeneste innenfor både primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, er den største profesjonen i helsetjenesten og kjenner meget godt til utfordringene. Vi ser også at sykepleierne oftest har en positiv holdning til å ta i bruk nye ting som de opplever er nyttige, og de er sånn sett viktige drivere for digitaliseringen.

Hvordan er det med sykepleierutdannelsene? Er det nok fokus på teknologiutvikling?

Det er behov for mer fokus på teknologiutvikling og vi er glade for at det har kommet inn krav om dette i sykepleierutdanningen. Dette er noe som NSF har jobbet aktivt med over tid for å få inn i utdanningen, og dette er noe vi også kommer til å følge opp.

EHiN er en stor plattform og møteplass for næringslivet og offentlig sektor, med mål å bidra til at Norge blir en ledende e-helsenasjon. Hva kan NSFs rolle være her?

Leverandører og myndigheter får en mulighet til å komme i dialog med sykepleierne som en stor og viktig gruppe som kan komme med gode innspill til på hva man bør satse på og hvordan løsninger bør utformes.

Intervjuet av Cora Schreurs (Kommunikasjonsrådgiver)

Scroll To Top