Skip to content

Trine Strømsnes om Ciscos videoløsning i Helse Sør-Øst

EHiN har tatt en prat med Trine Strømsnes, administrerende direktør i Cisco Norge om Ciscos videoløsning som hadde sin verdenspremiere under EHiN 2019. Nå er den implementert i stor skala i Helse Sør-Øst. Under EHiN 2021 deler de sine erfaringer rundt løsningen.

Cisco er en verdensomspennende it-bedrift, men har forankring i Norge. Fortell litt om det?

Cisco kjøpte i 2010 det norske videokonferanseselskapet Tandberg. Oppkjøpet på 19 milliarder kroner er et av Norges største industrioppkjøp. Med 400 ingeniører fra mer enn 45 land satses det for fullt. Vi er stolte av å ha et av Nordens største utviklingsmiljøer uavhengig av bransje her på Lysaker og over 98 prosent av salget utenfor Norge. Cisco er også verdens største leverandør av it-nettverk og sikkerhetsløsninger, noe som også representerer den største delen av omsetningen her i Norge.

Under EHiN 2019 fikk helseminister Bent Høie presentert prototypen på en ny videokonferanseløsning som lar leger blant annet ved Radiumhospitalet sykehuset Lillehammer samarbeide som integrerte team. Hvordan har det gått siden?

For å kunne yte best mulig behandling til pasientene må spesialister ved ulike sykehus samarbeide. Tradisjonelt har dette skjedd ved at dokumenter har blitt sendt fra den ene legen til den neste som gjør sine vurderinger og påtegninger. Ved hjelp av video kan nå alle de involverte delta i samme møte og i fellesskap diskutere hva som er beste oppfølging av pasienten. Det resulterer i bedre faglige diskusjoner og vurderinger, og dramatisk effektivisering av pasientforløpet.

Gjennom samarbeidet med Oslo Universitetssykehus har vi fått lov til å plassere ut utstyr for testing i klinikk parallelt med at vi har jobbet med utviklingen i vårt laboratorium på Lysaker. Gjennom løpende tilbakemelding fra brukerne har vi fått utviklet et produkt som er vesentlig enklere å installere og å bruke, sikrere og som koster om lag det halve av de spesialtilpassede løsningene som tidligere var i bruk.

Følg sesjonen om videoløsning i Helse Sør-Øst på EHiN 2021.

Hva slags rolle kan digitalisering spille i helsesektoren, fra deres perspektiv?

Med høyere ambisjoner for kvalitet og en aldrende befolkning vil digitaliseringen spille en avgjørende rolle for å skape fremtidens helsetjeneste. For oss er det utrolig inspirerende å være en del av løsningen og være med på å utvikle løsninger som kan tas ut i et globalt marked.

I år er dere, sammen med partner Atea, med på EHiN igjen. Hva betyr EHiN for dere?

EHiN er den største og viktigste møteplassen i Norge for alle som er opptatt av hvordan ny teknologi kan brukes for å gi bedre behandling og effektivisere helsetjenesten, sier Trine Strømsnes, administrerende direktør i Cisco Norge.

Hvorfor anbefaler du folk å besøke EHiN i år?

EHiN representerer en unik arena for å lære, men også til å informere ut om nyheter, diskutere erfaringer og knytte nettverk.

Og hva gleder du deg mest til?

I år gleder jeg meg spesielt til å høre om hvilke effekter Helse Sør-Øst ser på kvaliteten og gjennomføringshastigheten for pakkeforløpene for kreft etter å ha tatt i bruk en videoløsning utviklet av i Cisco sammen med Oslo Universitetssykehus, sier Strømsnes.

EHiN 2019

Der politikk, fagfolk og næringsliv møtes: Under EHiN 2019 fikk helseminister Bent Høie presentert prototypen på en ny videokonferanseløsning som lar leger som Petter Brandal ved Radiumhospitalet (helt til venstre) og Liv Ellen Giske ved sykehuset Lillehammer (i midten) samarbeide som integrerte team for å yte best og raskest mulig helsehjelp til pasienter med hjernekreft. Michael Jacobs, tidligere administrerende direktør i Atea Norge (nummer to fra venstre) og Trine Strømsnes, administrerende direktør i Cisco Norge (helt til høyre). 

Scroll To Top