Skip to content

– Vi må tørre og tenke nytt, samtidig som vi bevarer tryggheten og tilliten til den offentlige helsetjenesten

Ellen Moen Rønning-Arnesen ny statssekretær for Helse- og omsorgsdepartementet.

Ellen Moen Rønning-Arnesen er utnevnt til ny statssekretær for Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 26. november 2021. Rønning-Arnesen har en master i statsvitenskap fra London School of Economics, og en bachelor i Europastudier med sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. Hun kommer fra jobben som spesialrådgiver ved Oslo Universitetssykehus, der hun har hatt ansvar for implementering av Helsefellesskap i Oslo. Rønning-Arnesen har jobbet i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Hun har også vært byrådssekretær for Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid i Oslo.

Hun skal innlede EHiN Webinaret “Anbefalinger til helseministeren” 10. desember kl. 10 og følge med på innspillene som kommer til statsråd Ingvild Kjerkol.

I den forbindelse har vi stilt henne noen spørsmål.

– Hva er dine ansvarsområder som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet?

Jeg har ansvar for E-helse, kommunehelsetjenesten og departementenes internasjonale arbeid. Jeg koordinerer også arbeidet innen rus og psykisk helse.

– Hvordan ser den nye regjeringen på et samarbeid med IT-næringen?

Samarbeidet med næringen er helt avgjørende. Jeg tror på dialog, åpenhet og innovasjonskraften som oppstår når vi samarbeider, tilrettelegger og bygger på hverandres styrker. 

I en verden som i stadig større grad er basert på datadrevne løsninger, må vi ha en tydelig politisk stemme som gir retning og bevarer vår sosialdemokratiske modell.

– Hva er noen mål for regjeringens helsepolitikk?

Regjeringen skal videreutvikle vår felles helsetjeneste og ruste den for både mer krevende og mer nyskapende tider. Vi må tørre og tenke nytt, samtidig som vi bevarer tryggheten og tilliten til den offentlige helsetjenesten. Vi må vise at vi kan skape de nye løsningene – sammen med fagfolka – som svarer til det befolkningen kan forvente av et omstillingsdyktig land som Norge på 2020-tallet.

– Hva er de viktigste oppgavene i 2022?

Hvis jeg skal gi ett svar på det, så må det bli å lose Norge trygt videre gjennom pandemien. Og vi vet at det påvirker alle deler av tjenestene våre. Pandemien har vist hvor viktig digitale løsninger er, både med tanke på smittesporing, varsling, overvåkning, datadeling og ikke minst i bruk av nye nettbaserte behandlings og oppfølgingsløsninger. Samtidig har vi sett kommunehelsetjenesten og sykehusene fra sin beste side. Vi må ha mer samhandling i det videre arbeidet vårt, og der spiller e-helse en avgjørende rolle.

Scroll To Top