Skip to content
Helsedatadagen logo

Welcome to Helsedatadagen -

Health Data Day - a conference about health data!

Date, time and place: May 24 2022,  09:00-16:00, Thon Hotel Storo

Tickets available here!

Never has health data been more important to talk about.
That's why EHiN presents the new one-day conference "Helsedatadagen".
Even if the conference is new , you will see that we still use our well-known concept of interesting and professional talks and debates, all about the most important topics evolving around health data.

Welcome to a interesting and important day of professional development.

Contact elisabeth.kras@ehin.no if you have any questions.

Read more about Helsedatadagen 

Speakers at Helsedatadagen:

Ellen Moen Rønning-Arnesen - Statssekretær HoD

Ellen Moen Rønning-Arnesen ble utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 26. november 2021.

Ellen Moen Rønning-Arnesen - Statssekretær HoD
Johan Ronæs

Johan var med på oppstarten av megasuksessen Finn.no, og har bakgrunn fra Posten og Evry. For drøyt to år siden sluttet han som IT-direktør i Skatteetaten for å overta det han mener er Norges kuleste jobb: jobben som administrerende direktør i Norsk helsenett. Et selskap som har spilt en viktig rolle i håndteringen av korona-pandemien som traff oss for fullt i mars 2020.

Johan Ronæs - Administrerende direktør i Norsk helsenett
Ingvild Araldsen Blom

Ingvild Araldsen Blom, Director Digital Platform Services, Sopra Steria

Ingvild Araldsen Blom - Director Digital Platform Services, Sopra Steria
Hilde Wisløff Nagell - Rådgiver hos Tankesmien Agenda

Hilde Wisløff Nagell er rådgiver i Tankesmien Agenda. Hun er forfatter av boka «Digital revolusjon - hvordan ta makten og friheten tilbake». Nagell har jobbet mye med politisk filosofi, blant annet som gjesteforsker ved Princeton, og vært politisk rådgiver og fungerende stabssjef for generalsekretæren i Røde Kors.

Hilde Wisløff Nagell - Rådgiver hos Tankesmien Agenda
Bogi Eliasen

Bogi Eliasen is a knowledge broker whose expertise lies in combining various fields of knowledge. He was one of the initiators of the FarGen project of the Faroe Islands in 2009, which aims at whole genome sequencing the entire population of the Faroe Islands in order to research and develop opportunities in genetics. He is an expert on the Future of Health at Copenhagen Institute for Future Studies.

Bogi Eliasen - Copenhagen Institute for Futures Studies
Mari Garborg Hanto

Mari Garborg Hanto jobber som advokatfullmektig /rådgiver i Jus og arbeidslivsavdelingen i Den norske legeforeningen, hvor hun hovedsakelig bistår næringsdrivende leger, særlig innenfor fastlegeordningen, personvern og helserett.

Mari Garborg Hanto - advokatfullmektig /rådgiver i Jus og arbeidslivsavdelingen i Den norske legeforeningen
Einar Martin Aandahl

Einar Martin Aandahl er CEO i Ledidi. Han er kirurg og forsker med bred bakgrunn fra forskning innen immunologi, kreft og transplantasjonskirurgi. Han er en av gründerne bak Ledidi, et selskap som leverer en skybasert programvare for strukturert innsamling og analyse av helsedata til bruk i forskning og kvalitetsregistre.

Einar Martin Aandahl - CEO i Ledidi
Håvard Kolle Riis

Håvard Kolle Riis er avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse. Han er programeier for Helsedataprogrammet, og ansvarlig for etableringen av Helsedataservice og Helseanalyseplattformen. Han har tidligere vært assisterende bibliotekdirektør ved Universitetet i Oslo.

Håvard Kolle Riis - Avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse
Aadel Heilemannrund

Aadel Heilemann er cand.jur ved UiO høsten 2000. Hun jobber som seksjonssjef / advokat i Jus og arbeidslivsavdelingen i Den norske legeforening, hvor blant annet helserett, personvern og e-helse/IKT ligger under hennes ansvarsområder, i tillegg til forhandlingsvirksomhet og utvikling av rammebetingelser for leger.

Aadel Heilemann - Seksjonssjef/Advokat i Jus og arbeidslivsavdelingen i Den norske legeforening
Jan Poulsen

Jan Poulsen er avdelingssjef i den danske Sundhedsdatastyrelsen.

Jan Poulsen - Avdelingssjef i Sundhedsdatastyrelsen
Ole Johan Borge

Borge er direktør helseforskning og helseinnovasjon i Norges forskningsråd. Han er agronom, har mastergrad i bioteknologi fra Universitetet i Oslo og en ph.d. grad på stamcellebiologi fra Universitetet i Lund, Sverige. Borge var tidligere seniorrådgiver i Bioteknologirådet, finansanalytiker hos Pareto Securities ASA og avdelingsleder hos Innovasjon Norge med fokus på helse og IKT. Han er en av forfatterne på Bios Biologi 2.

Ole Johan Borge - Direktør i Norges forskningsråd
Anne Kjersti Befring

Anne Kjersti Befring tiltrådte som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett 1.desember 2019 og med ansvaret for helserett og å koordinere fakultetets satsning på livsvitenskap ("Life science").  Befring legger vekt på å skape synergieffekter gjennom en inkluderende arbeidsform for å oppnå samarbeid, også tverrfaglig, blant annet gjennom å skape diskusjonsarenaer.

Anne Kjersti Befring - Associate Professor Legal Faculty

Partners at Helsedatadagen:

About Helsedatadagen

Health data. A concept that often occupies the news headlines. The new gold - a way to solve the countless riddles we still have within the health area. The promises are big, the visions even bigger. Countries like Sweden and Norway have a distinct wish to become best at "e-health".

But the reality is more difficult. Collecting and using health data put us in front of big challenges. Challenges that involve juridical, technical and semantic issues, but also the simpler ones as ownership and responsibility.

With creating Helsedatadagen we wish to put the spotlight on the very basic challenges like "What is health data" and "How should health data be saved and stored, shared and analyzed".

Handling health data in a digitized world is a key element in succeeding the transformation process into a better and data driven health system. It's about a secure technical infrastructure, good standards, juridical frames and a good ethical anchoring.

EHiN has a long tradition of collecting different players from Norway and abroad from both private and public sectors. It is in this very meeting point between the IT sector, public sector, innovation, research and health that the use of health data is anchored.

Health data is valuable in many areas - for you as an individual, for society, for clinical use, for research on new treatments, for the public sectors, for innovation and for creating value in business.

Helsedatadagen will focus on the how we in Norway and the Nordic countries can have a good management of health data, so that we furhter can build values and innovation on top of it.

Scroll To Top