Skip to content

Schrems II og bruk av skytjenester i helsesektoren

Schrems II var hovedbegrunnelsen bak at Direktoratet for eHelse før jul satte Helseanalyseplattformen på pause. Flere andre offentlige myndigheter i Europe har helt eller delvis stoppet bruk av store amerikanske skytjeneplattformer. Sverige har for eksempel anbefalt at offentlige myndigheter ikke bruker Microsoft skyplattformer overhodet, mens Nederland har gjennomført flere DPIAer og inngått i forhandlinger med Microsoft for å redusere personvernrisiko. Hvilke betydning har slike vurderinger for bruk av skytjenester i helsesektoren? To eksperter fra Sopra Steria prøver å svare på om disse vurderingene har generell overføringsverdi, hvilke risiko man reelt sett står overfor ved bruk av skytjenester og hvilke andre hensyn enn personvern som bør vektlegges når denne problemstillingen vurderes.

Tid: 14:30 - 15:15

Dato: 24. mai 2022

Rom: Lille-O

Scroll To Top