Foredragsholdere

Hvordan blir du foredragsholder?

EHiN er en plattform mellom næringsliv og offentlig sektor. Konferansen er en samleplass for mange ulike temaer relatert til digitalisering av prosessene i helsesektor og kommuner.

EHiN er en visjonær konferanse som ønsker å blande fremtidsrettet teknologiforståelse med nytteverdi for deltakere. Innholdet skal være dynamisk og interaktivt, og skal gi læring og inspirasjon. Selve informasjonen om prosjekter og produkter kan man få andre plasser eller senere.

Vi ønsker innspill til foredrag, temaer og prosjekter. Tidsrommet for innmelding er 1. april til 14. juni. Etter 14. juni kan du forsatt sende innspill, men de er ikke med i første prioritering. Alle kan sende inn innspill. Disse behandles av programkomiteen, som sammen med moderatorer for de ulike spor og sesjoner, setter sammen et program som gir mest verdi for deltakere og partnere.

Konferansen har en rekke parallellsesjoner, samt plenum i expo. Alle innspill er velkomne, men ikke alle blir benyttet. Vi råder derfor å komme med en konsis og fristende beskrivelse av det som ønskes i programmet.

Alle bidrag vurderes faglig i programkomiteen eller referansegruppene. Hver sesjon har en moderator som etter hvert blir kontaktpunkt til foredragsholdere, og bindeledd mellom de som taler og EHiN-organisasjonen.

English

EHiN (EHealth in Norway) har both English and Norwegian content. Application for being a speaker can ber in English.

EHiN 2019 is open between 1st of April and 14. of June for Call for speakers. After June 14th, you still can send proposals, but they are not in the first priority.  You can send in information on a presentation for your self or for somebody else. Anyone can apply, both industry and public sector. All applications will be considered by the program committee.

All sessions have a moderator who will be responsible for connecting the speakers together.

Jeg ønsker å være foredragsholder

Hvorfor skal jeg holde foredrag?

EHiN has 150 speakers every year. Become one of them in 2019!