Historie

EHiN 5 år

Den første EHiN-konferansen (“E-Helse i Norge”) ble holdt i 2014, et år etter at Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge startet er samarbeid om å lage en nasjonal møteplass for e-helse. EHiN har eksistert i fire år som todagers konferanse, og feirer sitt første jubileum i 2018. EHiN har vokst ut av Plaza og inn i Spektrum, fra 70 til 150 foredragsholdere og fra 600 til 1300 deltakere.

EHiN 2014

Dato: 3. – 4. November 2014
Sted: Radisson Hotel Plaza
Deltagere: 600
Talere: 70
Partnere: 30

EHiN 1 ble avholdt på Plaza i Oslo med 600 deltagere. Konferansen ble åpnet av Bent Høie og Christine Bergland, den gang leder for avdeling for e-helse i Helsedirektoratet. Hovedkeynote var Zachary Jiwa, en “guru” på helse og IT fra USA. Han har, både i offentlig sektor og privat sektor, jobbet helt i frontlinjen av de nye teknologiene.
EHiN 2014 hadde felles åpning og 3 parallelle spor med ca 70 foredragsholdere.

Noen foredragsholdere:
Rune Fensli; Roar Olsen; John Hoyt; Håkon Grimstad; Eva Jarbekk; Heidi Brorson; Margunn Aanestad; Robert Nystuen; Henrik Vogt; Tore Tennøe; Hege Gjessing; Torgeir Micaelsen; Hilde Lovett; Erik Hansen; Bjørn Nilsen; Thomas Bagley.

EHiN 2014

Dato: 3. – 4. November 2014
Sted: Radisson Hotel Plaza
Deltagere: 600
Talere: 70
Partnere: 30

EHiN 1 ble avholdt på Plaza i Oslo med 600 deltagere. Konferansen ble åpnet av Bent Høie og Christine Bergland, den gang leder for avdeling for e-helse i Helsedirektoratet. Hovedkeynote var Zachary Jiwa, en “guru” på helse og IT fra USA. Han har, både i offentlig sektor og privat sektor, jobbet helt i frontlinjen av de nye teknologiene.
EHiN 2014 hadde felles åpning og 3 parallelle spor med ca 70 foredragsholdere.

Noen foredragsholdere:
Rune Fensli; Roar Olsen; John Hoyt; Håkon Grimstad; Eva Jarbekk; Heidi Brorson; Margunn Aanestad; Robert Nystuen; Henrik Vogt; Tore Tennøe; Hege Gjessing; Torgeir Micaelsen; Hilde Lovett; Erik Hansen; Bjørn Nilsen; Thomas Bagley.

EHiN 2015

Dato: 9. – 10. November 2015
Sted: Radisson Hotel Plaza
Deltagere: 650
Talere: 70
Partnere: 30

EHiN 2015 var en oppfølger av første års suksess. EHiN 2 ble avholdt på Plaza i Oslo med rundt 650 deltagere. Konferansen ble åpnet av Bent Høie og Christine Bergland. Hovedkeynote var EUs Ilias Iakovidis.

Andre foredragsholdere:
Thomas Anglero, IBM; Joachim Walberg/Jonas Holmgren, Hitachi; Walter Atzori, European Patient Forum Denmark; Kenneth Bogelund Ahrensberg, Seruminstitutet Sweden; Henrik Moberg, Socialdepartementet Finland; Anne Kallio, Ministry for Social affairs and Health; Tomas Nordheim Alme, DIPS, OpenEHR; Alfhild Stokke; Cathrine Chronaki; Henrik Martins; Bjørn-Inge Larsen; Anna Adelöff, Snomed; Stein Olav Skrøvseth; Andrew Watson, UPMC.

EHiN 2015

Dato: 9. – 10. November 2015
Sted: Radisson Hotel Plaza
Deltagere: 650
Talere: 70
Partnere: 30

EHiN 2015 var en oppfølger av første års suksess. EHiN 2 ble avholdt på Plaza i Oslo med rundt 650 deltagere. Konferansen ble åpnet av Bent Høie og Christine Bergland. Hovedkeynote var EUs Ilias Iakovidis.

Andre foredragsholdere:
Thomas Anglero, IBM; Joachim Walberg/Jonas Holmgren, Hitachi; Walter Atzori, European Patient Forum Denmark; Kenneth Bogelund Ahrensberg, Seruminstitutet Sweden; Henrik Moberg, Socialdepartementet Finland; Anne Kallio, Ministry for Social affairs and Health; Tomas Nordheim Alme, DIPS, OpenEHR; Alfhild Stokke; Cathrine Chronaki; Henrik Martins; Bjørn-Inge Larsen; Anna Adelöff, Snomed; Stein Olav Skrøvseth; Andrew Watson, UPMC.

EHiN-FH 2016

Dato: 15. – 16. November 2016
Sted: Oslo Spektrum
Deltagere: 1100
Talere: 150
Partnere: 70

Se nettsiden fra 2016

I løpet av 2015 ble kjent at HIMSS ville legge sin European Telemedicine Conference i 2016 til Norge. Etter samtaler med HOD, HIMSS og Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø ble det bestemt å legge EHiN og ETC sammen. Med det ville Plaza bli for lite, og samlet ble det valgt å flytte konferansen til Spektrum i Oslo.

Under navnene “EHiN Future Health 2016” og “European Telemedicine Conference” ble det sammen med eventbyrået Macsimum, som hadde mye erfaring på Spektrum, bygget Norges største e-helsekonferanse. ETC fylte to parallelle spor, et med “telemedisin” og et med “forskning”. EHiN ble utvidet fra sine tre generelle spor med et spor om Sikkerhet & Personvern og et spor om Velferdsteknologi.

EHiN/ETC fikk samlet 1070 registrerte besøkende.

Konferansen ble åpnet av helseminister Bent Høie, Cathrine Lofthus, Helse Sør Øst; Christine Bergland, Direktoratet for e-helse; Heidi Austlid, IKT-Norge; Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning; og Bjørn Erik Thon, Datatilsynet. Keynote var Amy Cueva fra MadPow, guru rundt design av digitale løsninger.

EHiN-FH 2016

Dato: 15. – 16. November 2016
Sted: Oslo Spektrum
Deltagere: 1100
Talere: 150
Partnere: 70

Se nettsiden fra 2016

I løpet av 2015 ble kjent at HIMSS ville legge sin European Telemedicine Conference i 2016 til Norge. Etter samtaler med HOD, HIMSS og Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø ble det bestemt å legge EHiN og ETC sammen. Med det ville Plaza bli for lite, og samlet ble det valgt å flytte konferansen til Spektrum i Oslo.

Under navnene “EHiN Future Health 2016” og “European Telemedicine Conference” ble det sammen med eventbyrået Macsimum, som hadde mye erfaring på Spektrum, bygget Norges største e-helsekonferanse. ETC fylte to parallelle spor, et med “telemedisin” og et med “forskning”. EHiN ble utvidet fra sine tre generelle spor med et spor om Sikkerhet & Personvern og et spor om Velferdsteknologi.

EHiN/ETC fikk samlet 1070 registrerte besøkende.

Konferansen ble åpnet av helseminister Bent Høie, Cathrine Lofthus, Helse Sør Øst; Christine Bergland, Direktoratet for e-helse; Heidi Austlid, IKT-Norge; Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning; og Bjørn Erik Thon, Datatilsynet. Keynote var Amy Cueva fra MadPow, guru rundt design av digitale løsninger.

EHiN 2017

Dato: 31. Oktober – 1. November 2017
Sted: Oslo Spektrum
Deltagere: 1300
Talere: 150
Partnere: 70

Se nettsiden fra 2017

Etter suksessen i 2016, i samarbeid med ETC, ble EHiN overført til IKT-Norge. I samtale med ulike partnere ble det bestemt å fortsette med EHiN i Spektrum. EHiN skulle nå fylle Spektrum alene.

IKT-Norge og Macsimum tok sammen ansvar for å gjennomføre EHiN 2017, med bakgrunn i en femårsplan.

Samarbeid med mange samfunnsaktører var viktig. EHiN tok intensiv kontakt med Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett, Forskningsrådet, Nasjonalt senter for e-helseforskning og mange andre sentrale aktører inne digital helse. Gjennom engasjement fra disse kunne EHiN organiseres med relativ få ressurser.

De to sporene fra ETC ble erstattet av et forskningsspor med Nasjonalt senter for e-helse og Forksningsrådet, og et spor om genetikk, kreft og persontilpasset medisin med Oslo Cancer Cluster, BigMed, København Future Institute og Helsedirektoratet. Sammen med de videreførte spor om Velferdsteknologi og Sikkerhet & Personvern, og EHiNs 3 vanlige generelle spor, igjen 7 parallelle spor.

Åpningen var ved helseministeren Bent Høie, i samtale med Ida Susanna Fattah, lege; Holly Ankjell, Kreftforeningen og kreftpasient; Kim Fangen, pasientombud. Andre foredragsholdere i åpningen: Christine Bergland, Heidi Austlid og Kjartan Olafsson. Hovedkeynote første dagen var Ralph Echemendia (“The ethical hacker”). Dag to ble åpnet av Inger Østensjø, KS; Robert Steen, byråd i Oslo; Kari Bugge, Norsk Sykepleierforbund; Anne Lise Ryel, Kreftforeningen; Bjørn Erik Thon, Datatilsynet. Hovedkeynote denne dagen var Nell Watson, Singularity University.

EHiN 2017 hadde over 1300 registrerte deltakere, ca 250 mer enn året før.

Se plenumsesjonene på YouTube
Se alle bildene fra EHiN 2017

EHiN 2018

Dato: 13. – 14. november
Sted: Spektrum, Oslo
Deltagere: 1400
Talere: 150
Partnere: 70

Se nettsiden fra 2018

I 2018 feiret EHiN fem års jubileum med 1400 deltakere. Konferansen satt mennesket i sentrum og fokus på innovasjon. I åpningen fikk fire innovative personer ordet, Fabian Bolin fra War on Cancer, “Helsesista” Tale Maria Krohn Engvik, karen Dolva fra No Isolation og Fredrik Gulowsen fra Nyby satt scenen. Avslutningsvis fikk helseministeren Bent Høie intervjue dem om hvordan Norge kan tilrettelegge bedre for innovasjon.

Deretter tok John Halamka ordet. “Geekdoctor” Halamka er blant annt kjent fra hans blogg: “Life as a Healthcare CIO”.