Hopp til innhold

EHiN gjennom årene

Den første EHiN-konferansen (“E-Helse i Norge”) ble holdt i 2014, et år etter at Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge startet et samarbeid om å lage en nasjonal møteplass for e-helse. EHiN har eksistert i ti år som en todagers konferanse, og feiret sitt første jubileum i 2018. EHiN vokste ut av Plaza og inn i Spektrum, fra 70 til 150 foredragsholdere og fra 600 til 1300 deltakere. Med Covid-19 utviklet EHiN seg til et digitalt arrangement på Norges Varemesse, hvor åpningen dag 1 fikk ca. 2500 visninger alene. I 2021 ble EHiN en full hybrid konferanse med 1150 som deltok fysisk på X Meeting Point, Skjetten og 1200 som fulgte konferansen digitalt.

221108 EHIN

EHiN 2022

EHiN 2022 ble i år igjen en hybrid konferanse og gikk inn for å være stedet for "enkleste vei til kompetanse". På X Meeting Point deltok 1600 fysiske deltakere, og godt over 1000 digitale deltakere. Det ble strømmet live fra 7-8 rom samtidig gjennom hele konferansen. Tradisjonen tro ble konferansen åpnet av Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. EHiN lanserte også EHiN Award hvor vinneren ble kåret under festmiddagen den 8. november.

Se program og nettsiden fra 2022

EHiN 2021

EHiN 2021

Året 2021 var fremdeles preget av pandemien, men 25. september ble samfunnet gjenåpnet. EHiN kunne være en fysisk møteplass for endring igjen, men valgte også å beholde den digitale plattformen som gjorde EHiN til en hybrid konferanse. EHiN 2021 hadde 1150 fysiske deltakere på X Meeting Point, og 1200 digitale deltakere. Det ble strømmet live fra 7-8 rom samtidig gjennom hele konferansen. Den nye Helse- og Omsorgsministeren Ingvild Kjerkol holdt sin første offisielle tale under åpningen av EHiN 2021 og lokalene var fylt med ny energi av å kunne snakke ansikt til ansikt med både kjente og ukjente.

Se program og nettsiden fra 2021

forsidebilde2021

EHiN 2020

2020 førte med seg mange forandringer. EHiN ble for første gang en heldigital konferanse. Den første dagen var det lagt opp til at speakere og moderatorer skulle stå på scenen, men smittevernreglene forandret seg der og da. Dag to ble da et resultat av hurtig omveltning da alle foredragsholdere måtte kontaktes digitalt og gjøres klar over situasjonen. EHiN 2020 gikk allikevel som planlagt! Med over 2500 visninger på åpningen dag en alene, innføringen av en serie med webinarer og podcaster så har 2020 måkt veien for både et fysisk, men også et mer digitalt EHiN.

Se program og nettsiden fra 2020

EHiN 2019

EHiN 2019

I 2019 nådde EHiN et nytt høydepunkt med nesten 1700 deltakere. Konferansen, nå godt tilrettelagt i Spektrum, brukte en stor, avlang hovedscene med kontinuerlige debatter ut dagene. Dag en av EHiN åpnet med bl.a. Joan Hackett fra Genomic England, mens dag to presenterte den norske entreprenøren Edvard Engesæth fra Nurx, Christian Bason som leder for Dansk Design Center, samt hadde visninger fra radiumhospitalet og Sunnaas sykehus. Scandinavian Health Informatics (SHI) var en integrert del av EHiN 2019. Ellers var det mye fokus på helsedata, medisinsk avstandoppfølging og velferdsteknologi.

Se nettsiden fra 2019

EHiN

EHiN 2018

I 2018 feiret EHiN fem års jubileum med 1400 deltakere. Konferansen satt mennesket i sentrum og fokus på innovasjon. I åpningen fikk fire innovative personer ordet, Fabian Bolin fra War on Cancer, “Helsesista” Tale Maria Krohn Engvik, karen Dolva fra No Isolation og Fredrik Gulowsen fra Nyby satt scenen. Avslutningsvis fikk helseministeren Bent Høie intervjue dem om hvordan Norge kan tilrettelegge bedre for innovasjon.

Deretter tok John Halamka ordet. “Geekdoctor” Halamka er blant annt kjent fra hans blogg: “Life as a Healthcare CIO”.

Se nettsiden fra 2018

EHiN2017

EHiN 2017

EHiN 2017 hadde over 1300 registrerte deltakere, ca 250 mer enn året før. Etter suksessen i 2016, i samarbeid med ETC, ble EHiN overført til IKT-Norge. I samtale med ulike partnere ble det bestemt å fortsette med EHiN i Spektrum. EHiN skulle nå fylle Spektrum alene. IKT-Norge og Macsimum tok sammen ansvar for å gjennomføre EHiN 2017, med bakgrunn i en femårsplan.

Samarbeid med mange samfunnsaktører var viktig. EHiN tok intensiv kontakt med Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett, Forskningsrådet, Nasjonalt senter for e-helseforskning og mange andre sentrale aktører inne digital helse. Gjennom engasjement fra disse kunne EHiN organiseres med relativ få ressurser.

Se plenumsesjonene på YouTube, alle bildene fra EHiN 2017 og nettsiden fra 2017

EHiN2016

EHiN-FH 2016

I løpet av 2015 ble det kjent at HIMSS ville legge sin European Telemedicine Conference i 2016 til Norge. Etter samtaler med HOD, HIMSS og Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø ble det avgjort å legge EHiN og ETC sammen. Med det ville Plaza bli for trangt, og konferansen ble flyttet til Spektrum i Oslo.

Under navnene “EHiN Future Health 2016” og “European Telemedicine Conference” ble det sammen med eventbyrået Macsimum bygget Norges største e-helsekonferanse. ETC fylte to parallelle spor, et med “telemedisin” og et med “forskning”. EHiN ble utvidet fra sine tre generelle spor med et spor om Sikkerhet & Personvern og et spor om Velferdsteknologi. EHiN/ETC fikk samlet 1070 registrerte besøkende.

Se nettsiden fra 2016

EHiN2015

EHiN 2015

EHiN 2015 var en oppfølger av første års suksess. EHiN 2 ble avholdt på Plaza i Oslo med rundt 650 deltagere. Konferansen ble åpnet av Bent Høie og Christine Bergland. Hovedkeynote var EUs Ilias Iakovidis.

Andre foredragsholdere:
Thomas Anglero, IBM; Joachim Walberg/Jonas Holmgren, Hitachi; Walter Atzori, European Patient Forum Denmark; Kenneth Bogelund Ahrensberg, Seruminstitutet Sweden; Henrik Moberg, Socialdepartementet Finland; Anne Kallio, Ministry for Social affairs and Health; Tomas Nordheim Alme, DIPS, OpenEHR; Alfhild Stokke; Cathrine Chronaki; Henrik Martins; Bjørn-Inge Larsen; Anna Adelöff, Snomed; Stein Olav Skrøvseth; Andrew Watson, UPMC.

EHiN2014

EHiN 2014

EHiN 1 ble avholdt på Plaza i Oslo med 600 deltagere. Konferansen ble åpnet av Bent Høie og Christine Bergland, den gang leder for avdeling for e-helse i Helsedirektoratet. Hovedkeynote var Zachary Jiwa, en “guru” på helse og IT fra USA. Han har, både i offentlig sektor og privat sektor, jobbet i frontlinjen av de nye teknologiene. EHiN 2014 hadde felles åpning og 3 parallelle spor med ca 70 foredragsholdere.

Noen foredragsholdere:
Rune Fensli; Roar Olsen; John Hoyt; Håkon Grimstad; Eva Jarbekk; Heidi Brorson; Margunn Aanestad; Robert Nystuen; Henrik Vogt; Tore Tennøe; Hege Gjessing; Torgeir Micaelsen; Hilde Lovett; Erik Hansen; Bjørn Nilsen; Thomas Bagley.

Scroll til toppen