Om EHiN

Om EHiN

Det unike med EHiN er at beslutningstagere, næringslivet og helsesektoren er samlet på et sted for å snakke sammen, dele kunnskap, lære av hverandre og for å samarbeide. Vi ønsker å skape en møteplass der næringslivet og de som utvikler tekniske løsninger innen e-helse kan lære av de som jobber i helsesektoren og det offentlige, og vice versa. Vi tror fremgang og de beste løsningene blir til gjennom samarbeid og kompetansedeling.

Visjon: Å bidra til at Norge er en pådriver i utformingen av fremtidens helsetilbud.

 

EHiN har en rekke parallellsesjoner, samt plenum i expo.
Temaene til alle sesjonene er ikke fastsatt, men disse temaene er noe av det man kan man forvente på EHiN 2018:

 

  • Sikkerhet & Personvern
  • E-helseforskning
  • Norge som e-helsenasjon
  • Velferdsteknologi

Kontakt

Generelt – Head of Conference

Kontakt: Nard Schreurs, IKT-Norge
E-post: nard@ikt-norge.no

Partnerskap

Kontakt: Espen Ganderudbakken, Macsimum
E-post: eg@macsimum.no

Knut Wicklund Hansen, Macsimum
E-post: kwh@macsimum.no

Prosjektleder event

Kontakt: Janece Mack Roald, Macsimum
E-post: jmr@macsimum.no

Tidligere konferanser