Hopp til innhold

Norges største møteplass for digitalisering av helse

EHiN står for "E-Helse i Norge", og er en konferanse som ble startet i 2014 i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet. Målet var å skape en møteplass for e-helse på tvers av offentlig og privat sektor.

Det unike med EHiN er at beslutningstagere, næringslivet og helsesektoren er samlet på et sted for å snakke sammen, dele kunnskap, lære av hverandre og for å samarbeide. Vi ønsker å skape en møteplass der næringslivet og de som utvikler tekniske løsninger innen e-helse kan lære av de som jobber i helsesektoren og det offentlige, og vice versa. Vi tror fremgang og de beste løsningene blir til gjennom samarbeid og kompetansedeling.

Vår visjon: Å bidra til at Norge er en pådriver i utformingen av fremtidens helsetilbud.

EHiN har vokst frem fra ca 600 deltakere i 2014 til 1700 i 2019. For den heldigitaliserte EHiN 2020 registrerte 2300 personer seg. I 2021 hadde vi 1150 fysiske deltakere og 1200 digitale.

Gjennom årene har EHiN hatt en utrolig gjeng med sterke og spennende foredragsholdere. Fra utlandet hentet vi blant mange flere John Halamka, Amy Cueva, Hal Wolf, Ralph Enchemendia, Elena Bonfiglioli, Zachary Jiwa og Cathrine Chronaki. Fra Norge har mange profiler fra offentlig sektor, forskning og næringsliv deltatt.

På EHiN skal alle føle seg velkommen. Helse er viktig for oss alle. Den enorme teknologirevolusjonen er i ferd å endre rammene for helsetjenester, bruk av helsedata og kunnskap om sykdommer. Målet til EHiN er å fasilitere samtalen om hvordan vi kan ta teknologien i bruk på en fornuftig måte.

Store miljøer som Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett, Nasjonalt senter for e-helseforskning, KS, Nasjonalforeningen for folkehelse, Kreftforeningen, Sykepleierforbundet og Legeforeningen deltar på EHiN. For IT-næringen er EHiN den prioriterte plassen å vise frem sine løsninger.

EHiN har tett samarbeid med andre konferanser som svenske Vitalis og internasjonale HIMSS.

 

COVID-19 og EHiN 

Pandemien har lammet store deler av livet over hele verdenen siden mars 2020. Helse har vært øverst på samfunnsagendaen på en måte det aldri har vært før. Digitalisering og bruk av helsedata har fått mye oppmerksomhet.

EHiN kunne i 2020 ikke ha publikum. Det ble en heldigital konferanse med 45 sesjoner og over to tusen deltakere.

EHiN 2021 ble arrangert som hybridproduksjon (både fysisk og digital) - med en konferanse på flotte X Meeting Point utenfor Oslo.

Tidligere konferanser

EHiN 2021
EHiN 2021

EHiN 2021

Året 2021 var fremdeles preget av pandemien, men 25. september ble samfunnet gjenåpnet. EHiN kunne være en fysisk møteplass for endring igjen, men valgte også å beholde den digitale plattformen som gjorde EHiN til en hybrid konferanse. EHiN 2021 hadde 1150 fysiske deltakere på X Meeting Point, og 1200 digitale deltakere. Det ble strømmet live fra 7-8 rom samtidig gjennom hele konferansen. Den nye Helse- og Omsorgsministeren Ingvild Kjerkol holdt sin første offisielle tale under åpningen av EHiN 2021 og lokalene var fylt med ny energi av å kunne snakke ansikt til ansikt med både kjente og ukjente.

Se nettsiden fra 2021

Scroll til toppen