Hopp til innhold

IKT-Norge har vært med på EHiN fra starten i 2014 og har på mange måter vært vuggen til konferansen. IKT-Norge har bidratt til at EHiN har en solid forankring i IT-næringen, og verdsetter kompetanse fra privat sektor og offentlig sektor på likt nivå. IKT-Norge har vært medeier av EHiN inntil konferansen ble skilt ut i et eget selskap.

Mer om IKT-Norge:

IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon. Deres medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer over hele landet, med et felles ståsted i teknologi og digitale løsninger. IKT-Norge tilbyr næringens største nettverk.

Deres overordnede mål er å sørge for bedre og mer forutsigbare rammebetingelser for deg og din virksomhet, et velfungerende marked med klar rollefordeling mellom offentlig og privat sektor, og et lov- og regelverk som er tilpasset digitale tjenester og bedrifter. De jobber med temaer som teknologikompetanse, sikkerhet, personvern, regulatoriske saker og generell næringspolitikk.

Les mer på https://www.ikt-norge.no/

Scroll til toppen