Hopp til innhold

 

Oslo Cancer Cluster har vært sterkt involvert i EHiN de siste årene og var i en periode medeier, inntil konferansen ble skilt ut som et uavhengig selskap.

Mer om OCC:

Oslo Cancer Cluster er en non-profit medlemsorganisasjon som samler offentlige og private aktører. Målet er å utvikle kreftbehandlinger som endrer pasienters liv.

Oslo Cancer Cluster har de siste 10 årene utviklet og etablert anerkjente og tverrfaglige møteplasser (som Cancer Crosslinks). Fremover vil digitalisering sammen med presisjonsmedisin (e-helse) være et sentralt område innenfor kreft.

I tråd med Oslo Cancer Clusters strategi vil EHiN være viktig for å få realisert gevinsten digital teknologi kan tilføre pasientene, samfunnet og næringslivet.

EHiN er faglig relevant for Oslo Cancer Cluster fordi IT-revolusjonen er i ferd med å slå inn på onkologifeltet. Persontilpasset behandling, genetikk og bruk av helsedata vil snart utvikle seg til et av de viktigste områdene innen e-helse.

E-helse er også av stor interesse for IT-bransjen, spesielt innen områder som datalagring, analyse, kobling av ulike datakilder og kunstig intelligens med maskinlæring og mønstergjenkjenning.

Teknologien vil også få konsekvenser for den akademiske verden, den farmasøytiske delen av helsesektoren, og alle helseprosesser i tiårene fremover.

EHiN ønsker, i samarbeid med Oslo Cancer Cluster, å bygge Norge som en viktig internasjonal arena på området e-helse ved å vise frem ulike aktiviteter på konferansen og skape gode samarbeid.

Les mer på https://oslocancercluster.no/

I 2019 hadde EHiN et intervju med daglig leder Kjetil Widerberg, les den her:

Selvlærende datasystemer gjør kreftforskning stadig bedre

EHiN er ifølge Ketil Widerberg viktig for å få realisert gevinsten digital teknologi kan tilføre pasientene, samfunnet og næringslivet. Widerberg er daglig leder for Oslo Cancer Cluster, som i høst 2018 gikk inn som medeier av EHiN. Vi stilte Ketil Widerberg noen spørsmål om hvorfor digitalisering og EHiN er viktig for kreftforskning.

Scroll til toppen