Program

Her publiseres årets program etter hvert som det kommer.

Under er et tentativt program, tider kan endres.

Dag 1 - program

08:45-09:00
Sal 1

Åpning av Plattformdagene 2023

Speakere:

 • NN

09:00-09:20
Sal 1

Helhetlige, trygge og likeverdige helsetjenester for innbyggerne

Speakere:

 • NN

09:20-10:15
Sal 1

Syv års erfaring med Sundhedsplatformen

Speakere:

 • Mette Harbo, konstitueret direktør, Center for It og Medicoteknologi i Region Hovedstaden
 • Kim Veber Carlsen, enhedschef, Center for It og Medicoteknologi i Region Hovedstaden

10:15-10:45
Sal 1

Erfaringer etter innføring - gevinster og utfordringer

Speakere:

10:45-11:00

Pause

11:00-11:20
Sal 1

Et halvt år med Helseplattformen - hva har vi lært?

Speakere:

 • NN, St. Olavs Hospital

11:20-11:45
Sal 1

Hvordan forbereder vi oss før innføring av Helseplattformen?

Speakere:

 • Kathinka Meirik, utviklingssjef og faglig ansvarlig Helseplattformen
 • Henrik Erdal, ass. fagdirektør og faglig leder for innføring Helseplattformen

11:45-12:15
Sal 1

Hva gjør de andre helseregionene?

Speakere:

12:15-12:45
Sal 1

Innovasjon, partnerskap og praktisk implementering

Speakere:

12:45-13:30

Lunsj

Innovasjon gjennom HelsaMi

13:30-13:50 Sal 1

Speakere:

 • Julia Nemeth, leder for innovasjon og myndighetskontakt, HelsaMi

AI i dignostik og potentialet videre

13:30-13:50 Sal 2

Speakere:

Design av HelsaMi oppfølgingsprogram

13:50-14:10 Sal 1

Speakere:

 • Kristine Holbø, Tjenestedesigner hos St. Olavs hospital

Tema innovasjoncase

13:50-14:20 Sal 2

Speakere:

 • NN

StartHjelp, Friskliv og Mestring

14:10-14:35 Sal 1

Speakere:

 • St. Olavs hospital og Trondheim kommune

Tema innovasjoncase

14:20-14:40 Sal 2

Speakere:

 • NN

Brukerstyrt epilepsioppfølging og febril nøytropeni

14:35-15:00 Sal 1

Speakere:

 • NN, St. Olavs hospital

Pause

14:40-14:55 Sal 2

Pause

15:00-15:15 Sal 1

Innovasjonscase kommune

14:55-15:15 Sal 2

Speakere:

 • NN

15:15-15:35

MinSP - innbyggerportal Sundhedsplatformen Danmark

Sal 1

Speakere:

 • NN, Sundhedsplatformen

Brukerstyrt poliklinikk og pasientforløp

Sal 2

Speakere:

 • NN

15:35-15:55

Maisa - innbyggerportal Apotti Finland?

Sal 1

Speakere:

 • NN

Innovasjonspartnerskap Autoskår og samarbeid Helseplattformen

Sal 2

Speakere:

15:55-16:15

Dialog - Hva kan vi lære av hverandre?

Sal 1

Speakere:

 • NN

Debatt: Hvordan skape rom for innovasjon i samspill mellom de store plattformene og nordiske leverandører

Sal 2

Speakere:

 • NN

16:30-17:15
Sal 1

Avsluttende debatt dag 1

Moderator: Nard Schreurs, EHiN

Debattdeltakere:

 • Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling, IKT-Norge
 • Region Hovedstaden
 • St. Olavs hospital
 • Trondheim kommune

Dag 2 - program

08:45-09:15
Sal 1

NN

Speakere:

 • Ronald Petru, pediatric intensivist and clinical data scientist at Radboudumc

09:15-09:40
Sal 1

Bruk av helsedata i Region Hovedstaden?

Speakere:

09:40-10:00
Sal 1

Helsedata til strategisk styring

Speakere:

 • Øystein Døhl, seniorrådgiver hos Trondheim kommune
 • Sveinung Aune, fagansvarlig Rapportering

10:00-10:20
Sal 1

Datadreven kommunehelsetjeneste

Speakere:

 • NN, Kristiansund kommune og NTNU

10:20-10:35

Pause

10:35-10:55
Sal 1

Innovasjon og digitalisering som virkemiddel i helsetjenesten - hva gjør KS?

Speakere:

10:55-11:20
Sal 1

Felles ambisjon om innovasjon? Hemmere og fremmere i e-helse systemet

Speakere:

11:20-12:00
Sal 1

Eksempler på prosjekter som bidrar til helhetlige, trygge og likeverdige helsetjenester

Speakere:

 • NN

12:00-12:45

Lunsj

12:45-13:05
Sal 1

Innovasjon i samspill mellom de store plattformene og nordiske leverandører

Speakere:

 • NN

13:05-13:25
Sal 1

Innovasjonssatsning i Helse Midt-Norge

Speakere:

13:25-13:50
Sal 1

Samhandlingspotensialet

Speakere:

13:50-14:15
Sal 1

Hvordan kan et innovasjons-økosystem dra nytte av plattformer for å bidra til helhetlige helsetjenester?

Speakere:

 • NN, Helseinnovasjonssenteret, Kristiansund

14:15-14:40
Sal 1

Hva er vår ambisjon, hva er status og hva er potensiale for gevinstrealisering i kommunene?

Speakere:

14:40-15:00
Sal 1

Avslutning av Plattformdagene 2023

Speakere:

 • NN