Benedicte Nyborg

Daglig leder/nettverkskoordianator Møre og Romsdal

Benedicte Nyborg er KS`sin nettverkskoordinator for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i Møre og Romsdal. Hun har tidligere vært prosjektleder for velferdsteknologi i Det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet og koordinerer nå satsingen i Møre og Romsdal. Hun er også daglig leder for Regionalt Responssenter i Kristiansund (RRO).

Benedicte har bakgrunn som sykepleier med videreutdanning innen ledelse, tjenestedesign og velferdsteknologi. Hun var også med å starte opp Helseinnovasjonssenteret med fokus på e-helse i 2017.

Benedicte er opptatt av at tjenesteendring skal skje «bottom up» og at man skal kunne utnytte teknologi som gir gevinster til det beste for brukeren.


Relaterte sesjoner