Geir Wolden

Direktør for vertikalen eHelse og Velferdsteknologi, NetNordic Norway

Geir Wolden er Direktør for vertikalen eHelse og Velferdsteknologi i NetNordic Norway AS.

NetNordic er en relativt ny aktør i dette markedet. Vi hadde vår første leveranse av Responssentertjenesten, NetNordic Omsorg (NNO), til Alarmsentralen i Telemark i 2017.

Teknologien vi bygget NNO på tok vi med oss fra Oljeindustrien hvor vi har vært leverandør av Telecomsystemer og overvåking i mer enn 40 år.

NetNordics tilnærming til markedet er som systemintegrator og utvikler.

Ved å bygge integrasjoner og felles grensesnitt mellom kundenes eksisterende og ny teknologi, og tilby dette i gode grensesnitt for den enkelte tjenesteyter, har vi siden 2017 vokst til at vi nå har nesten 100 norske kommuner registrert på vår tjenesteplattform.

16 av disse er via Værnes Respons som er et interkommunalt samarbeid for mottak og behandling av varsler fra trygghetsalarmer og annen helseteknologi.

Derfor var det naturlig for oss og integrere data fra HelsePattformen da blant annet Røros kommune skulle erstatte eksisterende EPJ med Helseplattformen.


Relaterte sesjoner