Julia Németh

Produktsjef Innbyggerportal hos Helseplattformen

Julia Németh leder arbeidet med innovasjon og myndighetskontakt for HelsaMi. Hun har tidligere jobbet med tilgjengeliggjøring av nasjonale, komplekse helseregisterdata til myndigheter og pasienter.

Hun blir trigget av utfordringer og behovet for innovative løsninger som kommer innbygger til nytte og sentralt i arbeidet står brukerinvolvering. Tilgangen til helseapper er økende og hun mener mobil helse kan endre adferd og behov. Pasientene vil bli mer partnere i forebygging og behandling.

Julia sin motivasjon og drivkraft er å bidra til at relevant helseinformasjon blir tilgjengelig for pasienter og pårørende i Midt – Norge hvor brukervennlighet og sikkerhet står sentralt.


Relaterte sesjoner