Lisa Katharina Holsaae Klan

Sygeplejerske, Viborg Kommune og associeret udviklingspartner til Plustid ApS

Lisa Katharina Holsaae Klan er sygeplejerske og associeret udviklingspartner i Plustid ApS. Lisa har en lang erfaring fra primær og sekundærsektor – bl.a. fra Viborg Kommune, intensiv afdeling på Regionshospitalet Viborg og medicinsk afdeling på Randers Regionshospital. Lisa har også haft lederroller på demensområdet og drevet flere innovative projektforløb såsom helhedsorienteret LEAN medicinhåndtering, LEAN APP løsninger og LEAN arbejdsgangsoptimering i plejesektoren. Lisa har stor passion for brugerdrevne og tværsektorielle udviklingsprojekter, der kan lette hverdagen for frontpersonale i primær- og sekundærsektoren, samt optimering af tid, ressourcer og informations/dokumentationsflows. Hendes fokus er udvikling af innovative løsninger, som reelt understøtter pleje- og omsorgsopgaverne, personalets praktiske og faglige behov og dermed sikrer borger/patient endnu bedre værdighed og endnu bedre resultater og tilfredshed.


Relaterte sesjoner