Lisbet Slettahjell

Avdelingsleder tjenesteinnovasjon og e-helse i Trondheim kommune

Lisbet Slettahjell er avdelingsleder tjenesteinnovasjon og e-helse ved Enhet for service og internkontroll. Avdelingen ivaretar Trondheim kommunes mangeårige satsing på velferdsteknologi og digitale helsetjenester og har de siste årene vært dypt involvert i innføringsprosjektet for Helseplattformen i kommunen. Hun har bakgrunn som vernepleier, med videreutdanning innen tjenestedesign, endringsledelse og innovasjon. Lisbet brenner for brukersentrert tjenesteinnovasjon, der innbyggere deltar aktivt i utvikling av nye tjenester i samspill med andre sentrale aktører.


Relaterte sesjoner