Marte Rime Bø

Seniorrådgiver Terminologi og kodeverk, Direktoratet for e-helse

Marte Rime Bø er fagansvarlig for program kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse, og har bakgrunn som sykepleier med mastergrad i Helse- og sosialinformatikk fra Universitetet i Agder. Hun har tidligere jobbet med veiledende planer i sykepleie og digitale innbyggertjenester før hun begynte å jobbe som terminolog i 2020.


Relaterte sesjoner