Nina Kongshaug

Medisinsk direktør, Helseplattformen

Nina Kongshaug er medisinsk direktør i Helseplattformen. Hun er utdannet lege fra NTNU og har jobbet som onkolog ved St Olavs hospital i en årrekke. Hun tar Phd i medisinsk teknologi med et prosjekt som har fått innovasjonsmidler en rekke ganger. Kongshaug har gjennom mange år hatt interesse for helsetjenesteutvikling og forbedringsarbeid og er trigget av mulighetsrommet som Helseplattformen gir for helsetjenesten i Midt-Norge gjennom nybrottsarbeid, aktiv deltagelse i nasjonal utvikling og samarbeid på tvers av tjenestene i offentlig sektor og med næringslivet.


Relaterte sesjoner