Per Olav Østbyhaug

Direktør for e-helse i St. Olavs Hospital

Per Olav Østbyhaug er direktør for e-helse ved St. Olavs Hospital. Han er spesialist i ortopedi og har vært overlege og seksjonsoverlege ved Ortopedisk avdeling ved St. Olavs hospital, og har en doktorgrad fra 2013. Han var fra 2014 også ansatt i sykehusets avdeling for tjenesteutvikling. Per Olav har lang erfaring med standardiserte pasientforløp og IKT-løsninger som understøtter disse områdene. Han er medisinsk ansvarlig for Helseplattformen ved St. Olavs hospital, og har vært sentral i innføringsprosjektet fra tidlig fase. I sitt innlegg vil han oppsummere St. Olavs hospital sitt første halvår med Helseplattformen som ny pasientjournalløsning.


Relaterte sesjoner