Toril A. Nagelhus Hernes

Prorektor for nyskaping

Toril A. Nagelhus Hernes er prorektor for nyskaping ved NTNU og er medlem av rektors lederteam. Hun leder NTNUs innovasjons- og nyskapingsarbeid. Hernes har ansvar for å ivareta strategiske samarbeidsrelasjoner med næringslivsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har hun ansvar for NTNUs satsing på alumnisamarbeid og leder NTNUs arbeid for mer likestilling og mangfold. Toril deltar i avsluttende debatt dag 1 med tema helseinnovasjon hvor vi forsøker å finne svar på hvordan helsetjenesten kan innovere raskere, og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i de store plattformene innen helse.


Relaterte sesjoner