HumanBytes

HumanBytes

Human Bytes håndplukker de bedste AI løsninger i verden, og bringer dem til de nordiske landene. Alle løsningene er regulatorisk godkjente, med solid evidens og i klinisk bruk mange steder.

De er klar til øyeblikkelig verdiskapning i klinikken, støtter høyere kvalitet, mer konsistens og reduksjon i arbeidsbyrden. Det er standard software utviklet ved hjelp av AI, men det er statiske regulatorisk godkjente modeller, og derfor hurtige og enkle å implementere. De fleste løsningene kan installeres på få timer, inkl test. Vi har løsninger til radiologi, patologi, oftalmologi, stråleterapi og pasientovervåkning. Til pasientovervåkning har vi bl.a. virtuelt tilsyn vha. computer vision og kontinuerlig overvåkning av vitale parametre med intelligente AI alarmer.

https://humanbytes.ai/