PDC

PDC

PDC har i mange år forsynet danske sygehuse og ældrepleje med IT til vagtplanlægning.

Du kender jobbet; du skal fordele personale med de rigtige kompetencer, til den rigtige opgave og på det rigtige tidspunkt! Den ideelle vagtplan er inden for budgettet, imødekommer personalebehov, overholder lovgivningsmæssige krav og opfylder personaleønsker. Udfordringen er ikke at få vagten til at passe, for det gør den normalt i sidste ende. Men vejen til den færdige vagtplan kunne være nemmere og kvaliteten af planen måske bedre.

PDC’s VagtPlan sikrer fair og gennemsigtig vagtplanlægning, som bidrager til lavere lønomkostninger, øget produktivitet og gladere medarbejdere. VagtPlan understøtter behovsbaseret planlægning og gør det nemt at sikre fuld personaledækning. Det er nemt for planlæggeren at håndtere kompleksiteten og reducere behovet for dyre erstatninger.

En letanvendelig medarbejder-app, MinPlan, giver personalet mulighed for at påvirke deres vagtplaner, indsende vagt-/fraværsanmodninger og bytte vagter.

Integration med lønsystemer betyder, at korrekt løn udbetales til tiden. Omfattende rapporteringsfunktioner giver ledelsen et overblik til at bore ned til detaljer, så den kan tage kontrol over budgettet.

https://www.pdc.com/