Om Plattformdagene 2024

EHiN arrangerer

EHiN er en arena med fokus på fremtidens helsetjenester, og transformasjonen til teknologidrevne systemer med brukeren i sentrum. I ti år har EHiN vært Norges mest besøkte møteplass for e-helse.

I samarbeid med våre partnere utvikler EHiN nye formater og nye møteplasser. Sammen med Helseplattformen settes det opp en todagers møteplass i Trondheim med fokus på læring og innovasjon på plattform-løsninger.

Mål: Å forstå hvordan sykehus, kommuner og et innovasjons-økosystem kan dra nytte av en plattform som bidrar til trygge, effektive og mer likeverdige helsetjenester for innbyggerne

Hvilke erfaringer har kommunehelsetjenesten i Midt-Norge gjort seg så langt, og hva er potensialet på sikt?

Det er avgjørende å samle erfaringer fra ulike deler av helsetjenesten for å forbedre helheten. Disse innsiktene kan avdekke effektive praksiser, identifisere mangler og skape bedre samarbeid. Ved å integrere forskjellige perspektiver, kan vi målrette ressurser, forbedre kvaliteten på omsorgen og oppnå mer helhetlige og effektive helseresultater.

Erfaring med og forskning på standardisert språk og datakvalitet i strukturert journal

Å trekke på erfaring fra forskning om standardisert språk og datakvalitet i strukturerte pasientjournaler er essensielt. Dette sikrer konsistens, nøyaktighet og interoperabilitet mellom systemer. Det muliggjør bedre kommunikasjon, informasjonsutveksling og analysemuligheter, som er avgjørende for effektiv helseadministrasjon og pasientbehandling.

Hva kan vi lære fra forskning som har fulgt Helseplattformen de siste 10 årene og nye forskningsprosjekt

Det er avgjørende å dra nytte av erfaringer fra forskning om store og komplekse innføringsprosjekter i strukturerte pasientjournaler. Dette bidrar til å identifisere beste praksis, unngå vanlige feil og optimalisere implementeringsstrategier. Slik kan man sikre vellykket integrasjon, effektiv drift og forbedret pasientbehandling.