Program

Her er programmet til Plattformdagene 2024. Endringer kommer fortløpende. Programmet foregår i Sal A300 og Sal A150. Mat, kaffe og utstilling foregår like utenfor Sal A150.

Dag 1 - program

08:00-09:00

Registrering

09:00-11:00
Sal A300

Åpning av Plattformdagene 2024

09:00 - 09:05
Velkommen til Plattformdagene 2024!

v/Siri Berg, Administrerende direktør, Helseplattformen

09:05 - 09:30
Digitalisering i helsetjenestene + ny strategi

v/Lars Bjørgan Schrøder, Ekspedisjonssjef e-helse, Helse- og omsorgsdepartementet

09:30 - 10:00
St. Olav andre året etter innføring av felles journal

v/Tom Christian Martinsen, Administrerende direktør, St. Olavs Hospital & Per Olav Østbyhaug, direktør for e-helse, St. Olavs Hospital

10:00 - 10:30
Første kommune med felles journal til alle innbyggere

v/Andreas Nørve, Kommunedirektør, Vanylven kommune

10:30- 11:00
Plattformbygging i Helse Vest
v/Ole Jørgen Kirkeluten, Administrerende direktør, Helse Vest IKT

Moderator: Håkon Haaheim, Helseplattformen & Nard Schreurs, EHiN

11:00-11:20

Pause - 20 min

11:20-13:00

Helsetjenester

Sal A300

11:20 - 11:40
Erfaringer fra legekontor med Helseplattformen

v/Cecilie Lillejord Oppedal, Kommuneoverlege, Vanylven legesenter

11:40 - 12:00
Videreutvikling av Fastlegeløsningen

v/Thorleif Jansen, Helseplattformen

12:00 - 12:20
Ambulansetjenestens bruk av Felles journal

v/Guri Haga, Prehospitale Fellestjenester Midt-Norge

12:20 - 12:40
Lungemedisin: Erfaringer fra en indremedisinsk klinikk 1 ½ år etter innføringen av Helseplattformen

v/Sveinung Sørhaug, St. Olavs Hospital

12:40 - 13:00
Psykiatrisk helsevern

v/Elin Ulleberg, St. Olavs Hospital

Moderator: Sunniva Balstad, EHiN

 

Forskning

Sal A150

11:20 - 11:40
Innledning og nasjonale føringer

v/Mona Stedenfeldt, Helseplattformen & Ole Kristian Våge, Helsedirektoratet

11:40 - 12:00
Snomed CT som nasjonalt prosjekt i ambulansetjenesten

v/Karin Bakkelund, Prehospitale fellestjenester

12:00 - 12:20
Helsepersonells dokumentasjonspraksis: Effekten av overgang til ny strukturert journal og standardisert språk

v/Olga Golburean, NTNU

12:20 - 12:40
Feasibility study of ‘MiADE’ point of care natural language processing system: methodology and initial results

v/Leilei Zhu, UCLH / NIHR BRC Clinical and Research Informatics Unit

12:40 - 13:00
ClinCode, Datamaskinstøttet klinisk ICD-10 koding for å forbedre effektiviteten og kvaliteten i helsetjenesten

v/Torbjørn Torsvik, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Moderator: Liv Johanne Wekre, Helseplattformen

13:00-14:00

Lunsj i glassgangen

14:00-15:20

Pasientforløp

Sal A300

14:00 - 14:20
Samarbeid mellom kommuner som benytter Helseplattformen

v/Stine Lillestøl og Nora Brodtkorp, Trondheim kommune

14:20 - 14:40
En innbygger, en journal - erfaringer og gevinster fra hjemmebaserte tjenester.
v/Alexander Kirkhus, Trondheim kommune

14:40 - 15:00
Helsa Mi: Involvere innbygger i oppfølging av egen helse

v/Kristine Rabben Amundsen, Trondheim kommune

15:00 - 15:20
Bruk av vaksinesenteret til massevaksinasjon

v/Inger Kvisvik og Eva Karin Evenhus, Trondheim kommune

Moderator: Kari Hustad, Helseplattformen

Forskning

Sal A150

14:00 - 14:20
Using structured data for process mining

v/Pieter Jelle Toussaint, NTNU & Milad Naeimaei Aali, NTNU

14:20 - 14:40
SNOMED CT: Transformasjon av norsk helsevesen gjennom samhandling og kunstig intelligens

v/Eirik Hafver Rønjum, Conteir

14:40 - 15:00
Effektiv informasjonsforvaltning ved bruk av ECL-spørringer

v/Bente By Jansen, Felleskatalogen

15:00 - 15:20
Paneldebat

Moderator: Marlen Toch-Marquardt, Helseplattformen

15:20-15:30

Pause - 10 min

15:30-16:15
Sal A300

Maktstruktur i helse - debatt

Talere:

Moderator: Nard Schreurs, EHiN

 

Dag 2 - program

09:00-10:20
Sal A300

Plenum 3

09:00 - 09:30
Innblikk i kommandoperioden

v/Nina Anita KongshaugKetil Hoven, Helseplattformen

09:30 - 10:00
Generative AI in healthcare: opportunities and considerations

v/Jessica Workum, Intensivist & AI specialist, Elisabeth-TweeSteden hospital, The Netherlands

10:00- 10:20
Rammer og retning for god bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten

v/Hilde Lovett, Helsedirektoratet

Moderator: Mona Stedenfeldt, Helseplattformen

10:20-10:40

Pause - 20 min

10:40-12:20

Teknologiperspektiv

Sal A300

10:40 - 11:00
Epic AI

v/John Rozier, Epic

11:00- 11:20
Virtual nursing

v/Kim Veber Carlsen, Pontem Data

11:20 - 11:40
Dragon Medical One driving DAX Copilot

v/Regina Pietersen, Microsoft Nuance

11:40 - 12:00
Innovasjon på toppen av Epic systemet

v/Richard Cox, Manchester University NHS Foundation Trust

12:00 - 12:20
Implementation of Epic Gen AI use cases & keys to succesful AI adoption in a healthcare organization

v/Mandy Aalderink, Elisabeth-Tweesteden Hospital

Moderator: Nard Schreurs, EHiN

Forskning

Sal A150

10:40 - 11:00
Nytt journalsystem i sykehus - brukererfaringer og helse: Kvantitative forskningsresultater 6 måneder etter innføring

v/Signe Lohmann-Lafrenz, St. Olav

11:00- 11:20
Nytt journalsystem i sykehus - brukererfaringer og helse: Kvalitative forskningsresultater 6 måneder etter innføring

v/Eivind Sæthre, STUNTH

11:20 - 11:40
The implementation of large-scale health information systems

v/Andreas Dypvik Landmark, Sintef

11:40 - 12:00
Hva prøver Helseplattformen å oppnå med SyntHealth?

v/Hilde Berg-Karlsen, Helseplattformen & Arild Faxvaag, NTNU

Moderator: Arild Faxvaag, NTNU

12:20-13:30

Lunsj i glassgangen

13:30-15:30
Sal A300

Avslutning

13:30 - 14:00
Før og etter implementering

v/Magne Sellereite, Ålesund kommune & Ann Kristin Røyset, Ålesund kommune

14:00 - 14:30
Patient at home
v/Lene Kim Strandbygaard, Sundhedsplatformen

14:30 - 15:00
Avslutning
v/Mona Stedenfeldt, Helseplattformen, Håkon Haaheim, Helseplattformen & Nard Schreurs, EHiN

Moderator: Håkon Haaheim, Helseplattformen & Nard Schreurs, EHiN