Program

Her er programmet til Plattformdagene 2024. Endringer kommer fortløpende.

Dag 1 - program

09:00-11:00
Sal A300

Åpning av Plattformdagene 2024

Velkommen til Plattformdagene 2024!
v/Siri Berg, administrerende direktør, Helseplattformen

Digitalisering i helsetjenestene + ny strategi
v/Lars Bjørgan Schrøder, Ekspedisjonssjef e-helse, Helse- og omsorgsdepartementet

Erfaringer med Klinisk Generativ AI
v/Jessica Workum, Elisabeth-Tweesteden Hospital

Moderator: TBA

11:00-11:20

Pause - 20 min

11:20-13:00

Helsetjenester

Sal A300

Talere:

  • Øya helsehus
  • Helsestasjon
  • Akuttmottak
  • Hjerte- og karkirurgi
  • Rehabilitering

 

Forskning

Sal A150

Talere:

 

13:00-14:00

Lunsj i glassgangen

14:00-15:20

Pasientforløp

Sal A300

Talere:

  • Barnevern
  • Psykisk helse og rus
  • Hjerneslag
  • Lungekreft

Forskning

Sal A150

Talere:

 

15:20-15:30

Pause - 10 min

15:30-16:00
Sal A300

Maktstruktur i helse - debatt

Talere:

  • TBA

Moderator: Nard Schreurs, EHiN

 

Dag 2 - program

09:00-10:20
Sal A300

Plenum 3

Talere:

  • TBA

10:20-10:40

Pause - 20 min

10:40-12:20

Teknologiperspektiv

Sal A300

Talere:

  • Kim Veber Carlsen, Pontemdata
  • Torbjørn Hurtig, Microsoft Nuance
  • Ann Marie Löfberg, Microsoft Nuance

Forskning

Sal A150

Talere:

  • STUNTH
  • NTNU Ålesund

12:20-13:30

Lunsj i glassgangen

13:30-15:30
Sal A300

Avsluttende debatt dag 2

Talere:

  • TBA

Moderator: Nard Schreurs, EHiN