AI i praksis

Helsesektoren står ovenfor store utfordringer i årene fremover med en aldrende befolkning, flere kronisk- og multisyke, store variasjoner i kvalitet, og et stadig økende gap mellom inntekter og utgifter. For å få bukt på noen av disse utfordringene må vi begynne å arbeide annerledes. Vi må arbeide preventivt, og identifisere pasientene før de blir syke. Vi må begynne å automatisere de enkle oppgavene.

AI er på alles lepper når det snakkes om helse og teknologi. Forventningene er enorme. Kunstig intelligens forventes å løse noen av de mest kompliserte mysteriene innen sykdom, det skal bidra til å holde oss friske – og på samme tid redusere kostnader og gi bedre pleie.

Men hva er egentlig AI? Hvilke gevinster har vi allerede oppnådd?

Hva gjøres i praksis? I Norge? I Norden? Og hva med i hele verden?

Og hvordan lykkes vi?

I denne ettermiddagssesjonen vil dere møte noen av de fremste ekspertene på AI og avansert analyse i tillegg til norske og internasjonale helseorganisasjoner som har lykkes med sine AI-installasjoner og bruker resultatene i sin hverdag. Det legges opp til interaktive sesjoner med mulighet for diskusjon med de inviterte ekspertene.

Dette er en ettermiddag du ikke bør gå glipp av så sett av dagen allerede nå. Foredragsholdere slippes fortløpende. Konferansen holdes primært på norsk/nordisk med unntak av to engelske innslag.

Her er foreløpig program. Det kan komme noen endringer:

12:30 – 13:00: Registrering og lett servering

13:00 – 13:15: SAS Institute ønsker Velkommen

13:15 – 13:45: Göran Lindsjö, Governo AB & LimeTreeLake

13:45 – 14:15: Ketil Widerberg, Oslo Cancer Cluster

14:15 – 14:45: Mark Wolff, PhD. SAS Institute

14:45 – 15:15: Pause

15:15 – 15:45: AI i verden: Andrew Proctor, Cleveland Clinic

15:45 – 16:15: AI i Norden: Region Syddanmark

16:15 – 16:45: AI i Norge: TBA

16:40 – 17:15: Paneldiskusjon, deltagere TBA

17:15 – : Nettverk og middag

Sted: Clarion Hotel Oslo, Bjørvika

Tid: 13-17

Registrering og lett servering fra kl 12.30. Mulighet til migling og middag etter seminaret.

 

Les et intervju med  Marthe Standeren i SAS om Kunstig intelligens – mer enn analyse

Prekonferanser til EHiN avholdes mandag 11. november, dagen før selve EHiN 2019. De utdyper ulike temaer. Man må ikke ha EHiN billett for å delta på prekonferansene.