AI i praksis

Helsesektoren står ovenfor store utfordringer i årene fremover med en aldrende befolkning, flere kronisk- og multisyke, store variasjoner i kvalitet, og et stadig økende gap mellom inntekter og utgifter. For å få bukt på noen av disse utfordringene må vi begynne å arbeide annerledes. Vi må arbeide preventivt, og identifisere pasientene før de blir syke. Vi må begynne å automatisere de enkle oppgavene.

AI er på alles lepper når det snakkes om helse og teknologi. Forventningene er enorme. Kunstig intelligens forventes å løse noen av de mest kompliserte mysteriene innen sykdom, det skal bidra til å holde oss friske – og på samme tid redusere kostnader og gi bedre pleie.

Men hva er egentlig AI? Hvilke gevinster har vi allerede oppnådd?

Hva gjøres i praksis? I Norge? I Norden? Og hva med i hele verden?

Og hvordan lykkes vi?

I denne ettermiddagssesjonen vil dere møte noen av de fremste ekspertene på AI og avansert analyse i tillegg til norske og internasjonale helseorganisasjoner som har lykkes med sine AI-installasjoner og bruker resultatene i sin hverdag. Det legges opp til interaktive sesjoner med mulighet for diskusjon med de inviterte ekspertene.

Dette er en ettermiddag du ikke bør gå glipp av så sett av dagen allerede nå. Foredragsholdere slippes fortløpende. Konferansen holdes primært på norsk/nordisk med unntak av to engelske innslag.

Sted (ikke bekreftert): Clarion Hotel Oslo, Bjørvika

Tid (ikke bekreftert): 13-17 med mulighet for lunsj fra kl 12.

 

Les et intervju med  Marthe Standeren i SAS om Kunstig intelligens – mer enn analyse

Prekonferanser til EHiN avholdes mandag 11. november, dagen før selve EHiN 2019. De utdyper ulike temaer. Man må ikke ha EHiN billett for å delta på prekonferansene.