AI i praksis

Det pågår en viktig debatt om utformingen av fremtidens helsetilbud. I samarbeid med EHiN, inviterer SAS Institute til en prekonferanse som ser nærmere på hvordan AI kan bidra til å løse noen av de mest kompliserte mysteriene innen sykdom, holde oss friske – og på samme tid redusere kostnader og gi bedre pleie.

Velkommen til en interaktiv sesjon med fokus på to temaer: 1) En effektiv og enklere pasientreise. 2) Gevinstrealisering av digital pasientdata.

Møt og diskuter med de fremste ekspertene som lykkes med bruk av ny teknologi og avansert analyse. De deler sine erfaringer og perspektiver på umiddelbare resultater med pasienten i sentrum.

Registrer her.

Foredragsholdere

Andrew Proctor, Cleveland Clinic
Et av USAs aller beste sykehus, Cleveland Clinic, kommer til Oslo for å dele sine erfaringer med ny og innovativ anvendelse av AI for diagnostikk, prediksjon av sykdom og behandlingsplanlegging. En effektivisering på 26% er oppnådd – hvordan kan vi lære i Norge? Hvordan kan Cleveland Clinic og Skandinavia samarbeide?

Göran Lindsjö – Governo AB & LimeTreeLake
Møt Göran Lindsjö, en av Sveriges fremste AI-eksperter og EUs AI-rådgiver. Lokalisert  på den amerikanske østkysten samarbeider han med flere av de mest prestisjefylte universitetene. Han har lang erfaring fra Regeringskansliet, med AI prosjekter og utviklingen av automatisering i offentlig sektor.

Ketil Widerberg, Oslo Cancer Cluster
Ta helsedatarevolusjonen på alvor. Det arbeider Ketil Widerberg med til daglig. Hos Oslo Cancer Cluster arbeider forskere og bedrifter sammen for raskere å utvikle ny medisin. Dette arbeidet er del av en viktig næring for Norge, men mest av alt gir det håp for kreftpasientene.

Professor Jens Kjølseth Møller, Lillebaelt sykehus
Region Syddanmark har gjort det! De er det første sykehus i verden som implementerer et komplett system for å overvåke sykehusinnhentede infeksjoner. Systemet monitorerer antall infeksjoner, viser hvorfor en pasient fikk infeksjon, og predikerer pasienter som er i risiko for å utvikle en infeksjon under innleggelse.  >Se video og les mer.

Mark Wolff, PhD. SAS Institute
Gjennom SAS Global IoT Practice, støtter Mark Wolff sykehus og helsevesen i både USA og Europa i innovasjonsprosjekter rundt evidensbasert medisin i beslutninger om diagnose og behandling, og verdibasert omsorg som gjør pasientene mer delaktige.

Program

Tid Innhold
12.30 – 13.00 Registrering og lett servering
13.00 – 13.10 SAS Institute ønsker Velkommen
13.10 – 13.30 Göran Lindsjö, Governo AB & LimeTreeLake
Global AI rådgiver
13.30 – 13.50 Andrew Proctor, Cleveland Clinic
Senior Enterprise Analytical Director
13.50 – 14.10 Mark Wolff, SAS Institute
PhD
14.10 – 14.50 Paneldebatt & spørsmål – Effektiv og enklere pasientreise
14.50 – 15.10 Pause
15.10 – 15.30 Ketil Widerberg, Oslo Cancer Cluster
General Manager
15.30 – 15.50 Jens Kjølseth Møller, Lillebaelt Sykehus, Region Syddanmark
Professor
15.50 – 16.40 Paneldebatt & spørsmål – Gevinstrealisering av digital pasientdata
16.40 – 17.00 Avslutning
17.00 – Nettverk og middag

Registrer her.

Les et intervju med  Marthe Standeren i SAS om Kunstig intelligens – mer enn analyse

Prekonferanser til EHiN avholdes mandag 11. november, dagen før selve EHiN 2019. De utdyper ulike temaer. Man må ikke ha EHiN billett for å delta på prekonferansene.