Hvordan kan design bidra til utvikling av helsesystemet i Skandinavia?

EHiN Prekonferanse

Dato: Mandag 11. november 2019
Tid: 10:30 – 16:00
Sted: Design og Arkitektur Norway (DOGA), Hausmanns gate 16, 0182 Oslo

Design blir stadig viktigere for utviklingen av helsesektoren, men det er fortsatt for lite oppmerksomhet om fagfeltet både hos myndigheter og i helseindustrien. Som opptakt til EHiN, den nasjonale e-helsekonferansen, 12.–13. november inviterer DOGA og AHO til workshop om hvordan design kan få en mer sentral plass i utviklingen av morgendagens helsesystemer.

Design har bidratt til endring i helsetjenester i Norge, Danmark og Sverige det siste tiåret. Vi mener tiden er inne for å ta ut det fulle potensialet i design, ikke bare i enkeltstående småskala- og pilotprosjekter, men ved å utnytte designkompetanse i større strategiske endringer i helsevesenet.

På workshopen skal vi undersøke hvordan design kan forme fremtiden for helse og omsorg. Vi skal også se på hva som allerede er gjort i skjæringspunktet helse og design; produkter, tjenester og systemer, for å synliggjøre strategiske retninger for fremtiden.

Vi spør hvordan design kan bidra til utvikling av helsesystemet i Skandinavia med pasientenes og innbyggerens helsetjenester? Noen endringer vi står i:

  • Hvordan gå fra fragmenterte til sømløse tjenester?
  • Hvordan styrke pasientene?
  • Hvordan gjøre tjenesten lokal, der pasienten lever sitt liv?
  • Hvordan skal det digitale spille sammen med helsetjenesten?
  • Hvordan endre systemet og ikke bare hver enkelt tjeneste?
  • Hvordan samskape fremtidens helsetjenester?
  • Programmet vil omfatte innlegg om helseteknologiske initiativer drevet av Experio Lab i Sverige, erfaringer fra arbeid med fremtidsscenarier for helse fra Dansk Design Center, og noen utvalgte erfaringer fra norske innovasjonsprosjekter.

Moderator er Josina Vink, førsteamanuensis ved AHO. Josina Vink er forskningsleder i Senter for fremtidig helse C3 og har praktisk erfaring med å designe helsetjenester og større endringsprosjekter i forskjellige internasjonale sammenhenger, inkludert Mayo Clinic i USA.

Les mer på DOGA sitt nettsted.

Navn på innledere vil bli annonsert fortløpende. Contact: josina.vink@aho.no

Om EHiN

E-helse i Norge (EHiN) er en årlig konferanse som setter søkelyset på utforming av morgendagens helsetilbud i Norge. I tillegg til prekonferansen 11. november, er DOGA og AHO er ansvarlig for en parallellsesjon under EHiN 13. november kl. 10.45–11.45. Leder av Dansk Design Center, Christian Bason, er hovedinnleder:

Shifting the Tide: Designing for Health Ecosystem Transformation

 

EHiN preconferences are on Monday 11thn November, the day before EHiN 2019. You do not need to have a ticket for the main EHiN for participating. Each preconference has it´s own model and price. Some will have a cheaper combined ticket for both, or two seperate tickets.