Program

Program

Programmet er bærebjelken i EHIN-konferansen. Programmet skal være profesjonelt, aktuelt, tilgjengelig, oppdatert og spennende. Derfor involverer EHiN mange fagspesialister inn i å bygge programmet. EHiN består av et felles program i utstillingsområdet, samt av 7 parallelle spor over to dager.

Med tema i fokus

EHiN ønsker å fremme bredden av løsninger og tjenester innenfor e-helse.
Gled deg til å høre mer om disse temaene:

tema

Programkomiteen

Årets programkomite består av:

Ida Susanna Fattah, Oslo Kommune
Holly Ankjell, Kreftforeningen
Synnøve Farstad, Norsk Helsenett
Jon-Torgeir Lunke, Direktoratet for e-helse
Eirik Nikolai Arnesen, Legeforeningen
Anita Moe Larsen, Norway Health Tech
Nard Schreurs, IKT-Norge

Programkomite forskning

Randi Laukli, National Center for e-health research
Trond Knudsen, Norges forskningsråd