programme

Programmet vil bli oppdatert fortløpende. EHiN 2019 har et stort tilbud av innhold. Det tar tid å få det organisert med alle talere og ta det ut.

For å få best oversikt, klikk på “Filter by location” for å se hva foregår på de ulike scenene. Alt innhold vil være tilgjenglig i EHiN-appen.

/ All English content is marked with an English flag. If a session contains also Norwegian, this is also marked.

/ The program will be updated. EHiN 2019 has a lot of content and it takes time to organise all speakers in a balanced program.

The best way to view the program is to “Filter by track”. All content will also be available in the EHiN app (soon published).


Loading