E6D – Mangel på IKT-systemer bremser bruken av genteknologi i helsevesenet

Genteknologi er i ferd med å revolusjonere medisinsk diagnostikk og behandling. Sekvenseringsteknologi gjør det mulig å kartlegge sykdomsgener og tilpasse behandlingen til den enkelte pasients biologi. Dette er imidlertid ikke mulig uten avanserte analyser av store datamengder.

I denne sesjonen er målet å vise noe av det mest spennende som skjer på helseområdet og diskutere hvordan utviklingen kan akselereres med betydelig involvering av IT-spesialister.

Moderator: Ole Johan Borge, Bioteknologirådet

 

Session