KS og Akson – lukket sesjon for kommuner

Akson – felles kommunal journal og helhetlig samhandling

(Dette er et eget KS arrangment som er lagt innenfor de fysiske rammene til EHiN 2019 for å gi deltakerne synergi)

Kommunesektoren samarbeider med Direktoratet for e-helse om et felles digitalt helseprosjekt, kalt Akson. Det skal både gi løsninger som knytter helse-Norge bedre sammen og en felles pasientjournal for kommunal helse- og omsorgstjeneste. Målet er tryggere og bedre helsetjenester. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for hvordan tiltaket kan gjennomføres. Dette forprosjektet pågår nå og skal ferdigstilles i februar. Deretter skal det på ekstern kvalitetssikring før det legges frem for Stortinget for beslutning.

Kommunenes engasjement og involvering er en forutsetning for å lykkes. For å komme til neste fase må vi signere intensjonsavtaler med et betydelig antall kommuner. Hva innebærer dette? I denne sesjonen får du mer informasjon, og møter blant annet:

Kristin Wergeland Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.
Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.
Svein Lyngroth, kommunaldirektør, Oslo kommune
Wenche P. Dehli, direktør for samhandling og innovasjon, Kristiansand kommune
Terje Wistner, programleder for Akson i KS
Are Muri, Direktoratet for e-helse

Programmet er under utarbeidelse og kan bli oppdatert.

Denne sesjonen er lukket og kun for representanter fra kommuner. Den vil være kostnadsfritt tilgjenglig for personer som ikke er påmeldt på EHiN 2019nmed en egen billett. Kommuneansatte som er med på EHiN 2019 kan også delta. Resten av EHiN 2019, både foredrag og utstillingsområde, er ikke tilgjengelig for de som benytter seg av gratisbilletten for denne sesjonen.