Organiseringen av e-helse i Norge

Fra 1. januar 2020 overføres oppgaver knyttet til helsenorge.no, kjernejournal, e-resept og grunndata fra Direktoratet for e-helse til Norsk Helsenett.

Vel 200 ansatte følger oppgavene, og sammen med 400 ansatte i dagens Norsk Helsenett skal de fylle rollen som ny nasjonal tjenesteleverandør til helsesektoren. Overføringen av oppgaver gir Direktoratet for e-helse en tydeligere myndighetsrolle og Norsk Helsenett (NHN) styrkes som tjenesteleverandør for nasjonale e-helseløsninger.

– Vi må utnytte muligheten som ligger i teknologi bedre, slik at vi får til flere og bedre digitale helsetjenester for innbyggerne. Derfor må vi tenke nytt, også om hvordan vi organiserer oss. Vi må rendyrke direktoratets rolle som myndighet og skape en slagkraftig tjenesteleverandør i Norsk Helsenett, sier Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse.

Deling av Direktoratet for e-helse, og et nytt direktorat for digitalisering. Hvem leder egentlig hva?

 

 

Location: Hovedscenen / Main Stage Date: november 13, 2019 Time: 14:30 - 15:30 Christine Bergland Johan Ronæs Steffen Sutorius Fredrik Syversen – moderator Hovedscenen