Digital kompetanse- holder den tritt med utviklingen?

Regjeringas reform ” Lære hele livet” har digital kompetanse som viktig område. Digitalisering av samfunnet skjer raskt og ny teknologi utfordrer fag, roller og måten å gi helsehjelp  og tjenester på.
Debatten vil belyse hva vi trenger av kompetanse, samarbeid på tvers av fagdisipliner og sektorer,  og hvordan utdanningen og arbeidslivet må legge til rette for ny (avansert) læring.