Samspill mellom offentlig og næring

I Norge igangssettes det mange store offentlige prosjekter, som Helse Midts Helseplatformen og det nye Akson prosjektet for kommuner. Er denne måten å organisere innovasjon på riktig for å utvikle næringslivet?