Dialog rundt sikkerhet og sky

Det kan tenkes at nye nasjonale ehelsetjenester plasseres i skyen: Modernisert folkeregister for helsesektoren, Helseanalyseplattformen og Akson. Kjenner vi godt nok til mulighetene og begrensningene, eller risikoen og sårbarheten som ligger i skyteknologien? Kan vi stole på at mine pasientdata er like sikre når informasjonen er lagret i Irland, Amsterdam eller Bulgaria? Og hvor går i så fall grensen?

Nye nasjonale løsninger må bygges med høytilgjengelighet for å ivareta pasientsikkerheten. Hva skal til for å skape en sikker skyreise? Har vi kompetanse, og kan vi sikre etterlevelse av krav knyttet til innebygget personvern og sikkerhet?

Moderator: Sverre Fossen, Norsk Helsenett.