Legemidler

Moderator Ervin Reyes


Økt pasientsikkerhet ved forskrivning og deling av legemiddelopplysninger – SFM som virkemiddel

Dag Hammer og Trude Nordby-Bøe

Direktoratet for e-helse utvikler en sentral forskrivningsmodul (SFM) for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet ved forskrivning og deling av legemiddelopplysninger. SFM er i tillegg et viktig virkemiddel for deling av pasientens legemiddelliste. I SFM fremmes virkestofforskrivning, og klinikere får viktig system- og beslutningsstøtte til samstemming av legemiddelopplysninger for å etablere en sann liste over hvilke legemidler pasienten faktisk benytter. Lurer du på når SFM er klar ute i praksis, skal vi fortelle litt om det også.


SAFEST – prosjekt for bedre legemiddelinformasjon til spesialisthelsetjenesten

Helga Festøy, enhetsleder Statens legemiddelverk og Åsa Waldemar, Konsulent Sopra Steria

Legemiddelverket har siden 2008 levert legemiddelinformasjon til eresept-kjeden. Nå utvikler Legemiddelverket og helseforetakene sammen en tjeneste med legemiddelinformasjon som er tilrettelagt for spesialisthelsetjenesten (SAFEST). De 4 hovedkravområdene er bedre datakvalitet, virkestoffordinering, produktkoder (på flere pakningsnivåer) samt ernæringsinformasjon.