Bilde i EPJ

Bilder har fått stor anvendelse i vårt dagligliv , og med “Bilder i EPJ” sprer det seg til nye og spennende områder.


Fra mobilen direkte inn i journalen

Aasmund Rinde, Aspit

Høsten 2019 ble Aspit Envision lansert i Norge. Man kan nå ta bilder, video eller skanne dokumenter direkte fra app’en på mobiltelefonen og vise resultatet i en profesjonell klinisk bildeportal integrert i journalsystemet. Denne løsningen kan også tilknyttes modaliteter som ultralyd og røntgenapparater med arbeidslister og direkte lagring i journalsystemet. Løsningen sørger for en trygg og effektiv identifisering av pasienten og sikker lagring i nasjonalt bildearkiv.

Aspit Envision er et resultat av et anbud utlyst av Direktoratet for e-Helse i 2018 for håndtering av medisinske bilder tatt med mobiltelefon og medisinteknisk utstyr. Anskaffelsen ble utlyst som en konsesjonskontrakt og var en av de første i sitt slag.


Et bilde sier mer enn 1000 ord.

Petter Østbye, SECTRA

Med AI vil det si mer enn en hel ordbok!

Riktig behandling starter med riktig diagnose, og her er bruk av medisinske bilder til stor hjelp allerede i dag. Bilder har fått stor anvendelse i vårt dagligliv , og med “Bilder i EPJ” sprer det seg til nye og spennende områder. Ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring vil mulighetene fremover gjøre medisinske bilder enda viktigere. I dette foredraget vil vi både se på mulighetene som ligger der i dag og hvordan neste generasjons teknologi vil kunne mangedoble nytten, forenkle arbeidsprosesser og sikre at flere pasienter får rett diagnose på et tidlig stadium.


Value based healthcare by embedding data driven research and artificial intelligence technology into patient care processes

Tapio Pitkäranta fa Tieto

Tapio Pitkäranta has been working in the field of applied Artificial Intelligence for two decades both in fields of Healthcare and Retail. He started as an artificial intelligence researcher in early 2000?s and moved to high tech industry, where he applied AI to cost per patient data and diagnosis related groups (DRG). Recent years Tapio worked as Chief Technology Officer for a company that delivered two hundred machine learning forecasting and decision automation production software installations into twenty countries.